Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA VERTINS, AR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA TINKAMAI ĮVYKDĖ ĮPAREIGOJIMĄ PAKEISTI LEIDIMŲ TEIKTI STACIONARINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IŠDAVIMO TVARKĄ

2013 02 20

Konkurencijos taryba 2013 m. vasario 19 d. nutarė pradėti tyrimą, kad įvertintų, ar Sveikatos apsaugos ministerija tinkamai įvykdė įpareigojimą panaikinti arba pakeisti Sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl leidimo teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – stacionarinės paslaugos) taip, kad jis neprieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

2012 m. spalio 16 d. nutarimu Konkurencijos taryba pripažino, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos leidimų teikti stacionarines paslaugas, kai jos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, išdavimo tvarkos nuostatos apriboja konkurenciją rinkoje. Ši tvarka numatė, jog leidimas gydymo įstaigai pradėti teikti iš PSDF apmokamas stacionarines paslaugas gali būti neišduodamas, jeigu kitos gydymo įstaigos, jau teikiančios analogiškas iš PSDF apmokamas paslaugas, sutinka padidinti teikiamų paslaugų apimtis. Konkurencijos taryba pripažino, kad tokia tvarka, kai gydymo įstaigų galimybės pradėti teikti iš PSDF apmokamas stacionarines paslaugas priklauso nuo tokias pat paslaugas jau teikiančių gydymo įstaigų nuomonės, diskriminuoja naujus šių paslaugų teikėjus esamų atžvilgiu ir taip riboja konkurenciją.

Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytas įpareigojimas turėjo būti įvykdyti ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 16 d. Nors Sveikatos apsaugos ministerija informavo Konkurencijos tarybą, jog įvykdė nustatytą įpareigojimą pakeisdama leidimų išdavimo tvarką, preliminariu Konkurencijos tarybos specialistų vertinimu, yra pagrindas įtarti, jog įpareigojimai nebuvo tinkamai įvykdyti.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus, konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

(4) Naujo profilio paslaugos – tai stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nebuvo apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų iki įpareigojimo gauti Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą įsigaliojimo. Naujo profilio paslaugoms nepriskiriamos dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos (2010 m. gruodžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1145 patvirtinto Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo/atsisakymo išduoti tvarkos aprašo 3 punktas (Žin., 2010, Nr. 158-8063; 2011, Nr. 126-6000)).

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams