BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA VERTINS, AR ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO TVARKA NĖRA DISKRIMINUOJANTI

2013 12 17

Konkurencijos taryba gruodžio 17 d. pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių (toliau – Taisyklės) atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba vertins, ar Taisyklėmis nustatyta žvejybos kvotų skyrimo tvarka, reglamentuojanti kvotų skyrimą atsižvelgiant vien tik į istorinius žuvų sugavimo rodiklius, nepažeidžia įmonių, užsiimančių žvejyba trumpesnį laiką arba norinčių pradėti užsiimti žvejyba, interesų.

Šiemet Konkurencijos taryba jau atliko analogišką tyrimą dėl Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo taisyklių, įtarusi, kad taisyklėse nustatyta tvarka, galėjo privilegijuoti tas įmones, kurios žvejybos kvotas gaudavo be konkurso. Konkurencijos taryba tyrimo išvadas pateikė Žemės ūkio ministerijai. Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Žuvininkystės įstatymo pataisas, žvejybos kvotų skyrimo tvarkos reglamentavimo funkcija, buvo perduota Aplinkos ministerijai, todėl Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos taisyklės buvo panaikintos.  Aplinkos ministerija, įvertinusi ir Konkurencijos tarybos nuomonę, parengė ir patvirtino naują Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašą.

Konkurencijos taryba, tirdama viešojo ūkio subjektų veiksmus, siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų nediskriminacines konkurencijos sąlygas ir veiktų viena kryptimi –skatintų veiksmingą konkurenciją. Primename, kad Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (508.2 KB ) (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Konkurencijos tarybos tyrimo pradėjimas rodo, kad yra pagrindas įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, tačiau tai dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 19