BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIA PRELIMINARIAS KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ RINKOS TYRIMO IŠVADAS

2016 06 06

Konkurencijos taryba viešai konsultacijai teikia kompensuojamųjų vaistų rinkos tyrimo preliminarias išvadas. Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai aiškinosi, ar dabartinis teisinis reguliavimas neapriboja vaistų galimybių patekti ir išsilaikyti kompensuojamųjų vaistų rinkoje, ar sudarytos visos sąlygos veiksmingai konkurencijai.

Preliminarios rinkos tyrimo išvados rodo, kad analogiško poveikio, bet pigesnių vaistų patekimas į kompensuojamųjų vaistų rinką yra apribotas. Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nustatė, kad į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įtrauktų vaistų tarpusavio konkurencija yra silpna, nes teisinis reguliavimas sudaro palankias sąlygas kompensuojamųjų vaistų rinkoje išlikti gamintojams su kelis kartus aukštesnėmis kainomis nei konkurentų. Dėl to, tikėtina, nemažėja vaistų kainos pacientams, nedidėja vaistų įvairovė, neefektyviai naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos. Konkurencijos taryba siūlo keisti patekimo į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną sąlygas ir skatinti, kad kuo daugiau analogiško poveikio vaistų patektų į kainyną bei konkuruotų kainomis tarpusavyje dėl išlikimo jame.

Kita rinkoje egzistuojanti problema yra ta, kad PSDF lėšomis dengiamos vaistinio preparato kainos (vadinamosios „bazinės“ kainos) apskaičiuojamos pagal vaistų gamintojų viešai deklaruojamas, o ne faktines kainas. Toks apskaičiavimo būdas suteikia gamintojams galimybę manipuliuoti kompensuojamųjų vaistų sistema, išlaikant aukštesnes deklaruojamas vaistų kainas.

Kompensuojamųjų vaistų rinka – itin svarbi sritis Lietuvos gyventojams. Tai liudija ir Valstybės kontrolės atliktas auditas dėl vaistų prieinamumo. Tuo tarpu mes aiškinomės, ar kompensuojamųjų vaistų rinkoje sudarytos visos prielaidos veiksmingai konkurencijai. Įvertinę surinktą informaciją, preliminariai nustatėme, kad Lietuvoje taikomas kompensuojamųjų vaistų kainų reguliavimas nėra veiksmingas, dėl ko vartotojai praranda galimybę įsigyti pigesnių ir įvairesnių analogiško poveikio vaistų, o valstybė – tinkamai panaudoti PSDF biudžeto lėšas.

–Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Tyrėjai atkreipia dėmesį ir į tai, kad didelę įtaką vaisto pasirinkimui daro gydytojo ar vaistininko rekomendacijos. Konkurencijos taryba siūlo geriau informuoti pirkėjus apie galimybę sutaupyti perkant pigiausią, bet analogiškos kokybės ir veiksmingumo vaistą.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2016 m. birželio 23 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl rinkos tyrimo preliminarių išvadų el. paštu taryba@kt.gov.lt

Kompensuojamųjų vaistų rinkos tyrimo išvados (545.4 KB ).

Įvertinusi viešos konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus, Konkurencijos taryba tvirtins rinkos tyrimo galutines išvadas ir teiks pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei Sveikatos apsaugos ministerijai.

Pastabos:

Konkurencijos taryba 2015 m. gegužės 19 d. pradėjo kompensuojamųjų vaistų rinkos tyrimą. Atlikdama tyrimą, KT analizavo kompensuojamųjų vaistų rinką reglamentuojančius teisės aktus, valstybės institucijų ir farmacijos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų ir juos vienijančių asociacijų paaiškinimus, kitų kompetentingų institucijų atliktų farmacijos sektoriaus tyrimų išvadas ir kitą viešai prieinamą informaciją.

Atnaujinta: 2016 08 03