BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA: ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO TVARKA PRIEŠTARAUJA KONKURENCIJOS ĮSTATYMUI

2014 07 16

Konkurencijos taryba liepos 16 d. pripažino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu patvirtintų žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 9, 18, 19 ir 22 punktai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą gavusi Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos (toliau - Asociacija) skundą dėl galimo konkurencijos ribojimo žvejybos Baltijos jūroje rinkoje. Anot Asociacijos, vadovaujantis Taisyklėmis, žvejybos kvotos ūkio subjektams paskirstomos atsižvelgiant vien tik į jų istorinius žuvų sugavimo rodiklius, be to, vienam ūkio subjektui sudaroma galimybė gauti iki 80 proc. visų žvejybos kvotų.

Įvertinusi atlikto tyrimo išvadas Konkurencijos taryba nustatė, kad Taisyklių atitinkami punktai pažeidžia Konkurencijos įstatymą nes:

(1) kvotos skyrimas atsižvelgiant tik į istorinius žuvų sugavimų rodiklius ir galimybė vienam ūkio subjektui gauti labai didelę (artimą 80 proc.) Lietuvai skirtą kvotų dalį sudaro skirtingas konkurencijos sąlygas žvejybos Baltijos jūroje rinkoje;

(2) žvejybos kvotų skyrimas naujiems ūkio subjektams nenumatant jokių objektyvių kriterijų, kuriuos įgyvendinę jie įgytų galimybę pretenduoti į žvejybos kvotas, sudaro jiems nevienodas konkurencijos sąlygas rinkoje jau veikiančių bei žvejybos kvotas gaunančių ūkio subjektų atžvilgiu.

Atsižvelgusi į tai, kad žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Taisyklių 18 ir 19 punktai buvo pripažinti netekusiais galios, Konkurencijos taryba įpareigojo Žemės ūkio ministeriją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje panaikinti arba pakeisti ir likusius Konkurencijos įstatymo reikalavimams prieštaraujančius Taisyklių 9 ir 22 punktus bei informuoti apie tai Konkurencijos tarybą.

Konkurencijos tarybos nutarimas skelbiamas institucijos svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

Pastabos:

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 22