BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBAI SIŪLOMOS NAUJOS FUNKCIJOS, SUSIJUSIOS SU SKAITMENINIŲ RINKŲ PRIEŽIŪRA

Konkurencijos taryba įvertino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą Verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų priežiūros įstatymo projektą, pagal kurį konkurencijos institucijai planuojama priskirti naujas funkcijas.

Įstatymo projektu siekiama įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo bei paskirti Konkurencijos tarybą priežiūros institucija.

Reglamentas interneto platformų paslaugomis besinaudojančioms bendrovėms garantuoja skaidrias, aiškias ir geriau suprantamas sąlygas – tai turėtų suteikti postūmį mažoms ir vidutinėms įmonėms aktyviau naudotis internetinių platformų teikiamomis galimybėmis ir skatinti konkurenciją. Priėmus įstatymą verslo klientai, siekdami ginti savo pažeistas teises, galės kreiptis ne tik į teismą, bet ir į Konkurencijos tarybą.

Verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų priežiūros įstatymo projekte numatyta Konkurencijos tarybai priskirti šias naujas funkcijas: prižiūrėti kaip internetinių tarpininkavimo paslaugų ir interneto paieškos sistemų teikėjai laikosi reglamento reikalavimų; nagrinėti skundus dėl reglamento pažeidimo ir taikyti sankcijas; bendradarbiauti su kitų ES valstybių narių priežiūros institucijomis, teikti joms pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus ir keistis informacija, teikti informaciją Europos Komisijai apie atliktus ar atliekamus tyrimus dėl reglamento pažeidimų.

Įvertinusi įstatymo projekto nuostatas, Konkurencijos taryba pateikė kelis siūlymus. Vienas jų – patobulinti baudų skyrimo tvarką. Šiuo metu projekte numatyta, kad už reglamento pažeidimus gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 15 tūkst. Eur. Konkurencijos tarybai kilo abejonių, ar tokios sankcijos būtų atgrasančios ir proporcingos įmonių generuojamoms metinėms pajamoms.

Institucijos vertinimu, dėl neproporcingai mažų baudų taip pat nebus veiksmingai užtikrinti Lietuvoje įsisteigusių ūkio subjektų, kurie naudojasi tiek mūsų šalyje, tiek kitose valstybėse įsisteigusių įmonių internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis ir interneto paieškos sistemomis, interesai. Pavyzdžiui, internetinių tarpininkavimo paslaugų platformai, kurios metinės pajamos yra 200 mln. Eur, šiuo metu numatyta maksimali 15 000 Eur bauda sudarytų tik 0,000075 proc. metinių pajamų, ir tokia finansinė sankcija nebūtų nei proporcinga, nei atgrasanti.

Konkurencijos taryba pasiūlė baudas skaičiuoti nuo pažeidėjos metinių pajamų procentine išraiška, kaip yra numatyta ir už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, – tokios sankcijos būtų proporcingesnės ir turėtų didesnį atgrasomąjį poveikį nepriklausomai nuo įmonės dydžio, nes mažesnėms įmonėms būtų skiriamos mažesnės baudos, o didesnėms – didesnės.

Atnaujinta: 2024 03 05