BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBAI – TREJI „LYGIŲ GALIMYBIŲ SPARNAI“

Konkurencijos tarybos pastangos savo veikloje diegti lygių galimybių principus įvertintos trejais „Lygių galimybių sparnais“. Tai aukščiausias įvertinimas, kurį įmonėms ar organizacijoms gali skirti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Konkurencijos taryba yra patvirtinusi Lygių galimybių politiką, siekiant užtikrinti, kad visiems institucijos darbuotojams, taip pat besikreipiantiems dėl darbo asmenims būtų taikomi vienodi reikalavimai, susiję su atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant asmens rasės, tautybės, kilmės, kalbos, socialinės padėties, lyties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Institucijoje jau antrus metus veikia Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija, į kurią gali kreiptis darbuotojai, manantys, kad yra diskriminuojami ar prie jų priekabiaujama. Taip pat minėta komisija konsultuoja darbuotojus priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos klausimais, periodiškai vykdo taisyklių laikymosi stebėseną, esant poreikiui, atlieka institucijos darbuotojų apklausas, organizuoja mokymus ir kt.

Toks įvertinimas mums reiškia pripažinimą, kad ne tik judame teisinga linkme įtvirtindami svarbiausius lygioms galimybėms užtikrinti reikalingus įrankius, bet ir gerbiame darbuotojus kaip asmenybes, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, kilmės, kalbos, socialinės padėties, lyties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ir matome tokios įvairovės kuriamą pridėtinę vertę.

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisijos pirmininkė Dina Lurje

Konkurencijos taryba siekia užtikrinti, kad su visais asmenimis, norinčiais čia dirbti, būtų elgiamasi sąžiningai ir jų tinkamumas eiti tam tikras pareigas būtų vertinamas atsižvelgiant į jų sugebėjimus, patirtį ir kvalifikaciją.

Jau kelerius metus Konkurencijos taryboje vykdoma mentorystės programa, skirta supažindinti naujus darbuotojus su darbu, kolektyvu ir aplinka, siekiant sudaryti palankias darbo sąlygas, padėti įsilieti į kolektyvą, užtikrinti bendradarbiavimą ir pagalbą, padėti suprasti ir priimti institucijos vertybes, elgesio normas.

Be to, visi Konkurencijos tarybos darbuotojai gali pasinaudoti lanksčiu darbo grafiku. Taip pat leidžiama dirbti nuotoliniu būdu tiems darbuotojams, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma.

Siekdama sužinoti, kaip darbuotojai vertina esamas darbo sąlygas ir tarpusavio santykius, bei identifikuoti tobulintinas vietas, Konkurencijos tarybos administracija kartu su Vilniaus universitetu 2019 m. pradžioje atliko institucijos darbuotojų Gerovės tyrimą. Jo pagrindu vėliau atlikta institucijos darbuotojų motyvavimo priemonių peržiūra ir parengti pasiūlymai dėl šių priemonių taikymo.

Prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto gali bet kuri šalies įmonė ir organizacija, kuri atitinka nuo 4 iki 12 kriterijų, matuojančių organizacijos įsipareigojimą lygių galimybių principams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas taip tikisi paskatinti darboviečių progresyvumą ir įvertinti lygybės srityje jau nusipelniusias organizacijas.

Atnaujinta: 2019 12 10