BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBOS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA PRISTATYTA SEIMUI IR VYRIAUSYBEI

2023 04 26

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas, šiandien Seimo Ekonomikos komitete ir Vyriausybėje pristatydamas 2022 m. veiklos ataskaitą, pabrėžė, kad institucija siekia kuo efektyviau panaudoti jos veiklai skiriamas lėšas, kad sukurtų kuo didesnę naudą vartotojams, o politikams – padėti priimti sprendimus, kai reikia suderinti skirtingas vertybes, iš kurių viena – konkurencija.

Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodika, nuo 2011 m. kasmet skaičiuoja savo veikla sukuriamos tikėtinos naudos vartotojams dydį ir siekia, kad metinės vidutinės trejų metų tiesioginės tikėtinos naudos vartotojams ir vidutinio metinio trejų metų biudžeto santykis būtų ne mažesnis kaip 5:1, t. y. Konkurencijos tarybos veiklai iš šalies biudžeto skirtas 1 euras atneštų bent 5 eurus tikėtinos naudos.

Atlikus 2020–2022 m. veiklos vertinimą, paaiškėjo, kad vidutinė metinė šio laikotarpio tiesioginė tikėtina nauda vartotojams sudarė 18,4 mln. Eur, o jos santykis su Konkurencijos tarybos vidutiniu metiniu biudžetu buvo 6,9:1. Poveikio vertinimas apima tiesioginę ekonominę naudą vartotojams, atsižvelgus į žalą, kuri būtų buvusi padaryta vartotojams, jei Konkurencijos taryba nebūtų nutraukusi antikonkurencinių veiksmų arba nebūtų užkirtusi kelio konkurencijos suvaržymams, pavyzdžiui, jei nebūtų išaiškintas kartelis arba nebūtų uždrausta probleminė koncentracija, vartotojai būtų mokėję didesnes kainas keletą metų ir pan.

Nors į skaičiavimus nėra įtraukiama netiesioginė nauda (paskirtos baudos) ar nauda, atsirandanti dėl to, kad pažeidėjui paskirta bauda atgraso nuo keleto kitų panašių pažeidimų padarymo ir kt., vis dėlto, Š. Keserausko teigimu, baudos yra svarbus Konkurencijos tarybos veiklos parametras. Praėjusiais metais iš viso Konkurencijos taryba skyrė 74 346 570 Eur baudų, pažeidėjai, pasibaigus teismų procesams, už anksčiau išaiškintus pažeidimus į valstybės biudžetą sumokėjo 15 083 200 Eur.

Tarp pagrindinių praėjusių metų veiklos rezultatų Š. Keserauskas išskyrė du nustatytus konkurenciją ribojančius susitarimus – tarp Lietuvos vaistinių asociacijos ir jos narių dėl kompensuojamųjų vaistų antkainių bei tarp Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos ir jos narių. Pastarasis pažeidimas buvo susijęs su konkurentų susitarimu nevilioti vieni kitų klientų bei brokerių.

„Konkurencijos ribojimai darbo rinkoje buvo pasirinktas kaip sektorinis Konkurencijos tarybos prioritetas siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti nauda, kurią teikia atvira ir konkurencinga darbo rinka. Šį sektorių kaip prioritetinį taip pat įvardija tiek Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek Europos konkurencijos institucijos“, – sakė Š. Keserauskas.

Konkurencijos tarybos pirmininkas akcentavo koncentracijų priežiūrą, kuriai pastaruosius ne vienerius metus tenka skirti daug institucijos išteklių, kad būtų atlikta išsami ekonominė analizė. 2022 m. institucija, nustačiusi neigiamą poveikį konkurencijai, uždraudė vykdyti du sandorius miltų, makaronų ir kitų produktų gamybos sektoriuje bei bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje.

Jis paminėjo ir tai, kad siekiant reaguoti į verslo aplinkoje sparčiai vykstančius skaitmenizacijos procesus, būtina skatinti valstybės įstaigų bendradarbiavimą, kad būtų galima sutelkti institucijų turimus išteklius, sukurti ir išlaikyti atitinkamo lygio kompetencijas, kurios būtinos susidūrus su skaitmeninės erdvės iššūkiais.

Baigdamas kadenciją Konkurencijos taryboje Š. Keserauskas pabrėžė, kad institucijos tikslas yra pateikti ekspertinį požiūrį dėl poveikio konkurencijai, ypač vertinant teisės aktų projektus, kurių pastaraisiais metais įvertinama apie 400–500: „Tikimės, kad tai padės priimti politinius sprendimus, kai reikia suderinti skirtingas vertybes, iš kurių viena yra konkurencija“.

Už darbą Konkurencijos taryboje Š. Keserauskui padėkojusi premjerė Ingrida Šimonytė pasidžiaugė, jog Lietuvoje vis labiau įsigali požiūris, kad politikai neturi kištis į nepriklausomų institucijų darbą.

Konkurencijos taryba yra Seimui atskaitinga nepriklausoma institucija, kurios vadovas pagal Konkurencijos įstatymą kasmet teikia veiklos ataskaitą Seimui ir Vyriausybei.

Konkurencijos tarybos 2022 m. veiklos ataskaitą galite rasti čia (16.4 MB ).

Atnaujinta: 2023 04 28