Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBOS EKSPERTAI DALIJOSI PATIRTIMI SU KOLEGOMIS IŠ KOSOVO

KT.jpeg

Rugpjūčio 23–26 d. Lietuvoje viešėjo Kosovo konkurencijos institucijos ir Kosovo valstybės pagalbos departamento delegacijos, kurios iš arčiau susipažino su Konkurencijos tarybos veikla bei darbo praktika, lankėsi kitose mūsų šalies institucijose.

Mokomojo vizito metu svečiams iš Kosovo konkurencijos institucijos Konkurencijos tarybos ekspertai pristatė, kaip Lietuvoje užtikrinama konkurencijos teisės normų laikymosi priežiūra. Nemažai dėmesio skirta Konkurencijos tarybos turimiems įgaliojimams vertinti viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus bei jų projektus, kurie galimai riboja konkurenciją: pateikti konkretūs tiek vykdytų tyrimų, tiek teiktų išvadų teisės aktų rengėjams su konkrečiais Konkurencijos tarybos siūlymais pavyzdžiai.

Savo naujausia darbo praktika su svečiais dalijosi ir verslo įmonių susijungimų priežiūrą vykdantys Lietuvos institucijos Susijungimų priežiūros grupės atstovai, kuriems neretai tenka atlikti išsamią ekonominę būsimų sandorių poveikio analizę – būtent ja remdamasi Konkurencijos taryba priima sprendimus, duoti ar ne leidimus ūkio subjektams vykdyti koncentracijas. Kosovo delegacijos atstovai taip pat domėjosi, su kokiais iššūkiais susiduriama Europos Sąjungos šalyse tiriant piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejus, atliekant rinkos tyrimus.

Draudžiamų susitarimų tyrimų grupės ekspertai dalijosi kartelių išaiškinimo patirtimi, pristatė Lietuvoje išaiškintus kartelinius susitarimas ir už tokius pažeidimus numatytas sankcijas, pasakojo, kad aktyvesnis viešuosius pirkimus prižiūrinčių ir kitus finansinius pažeidimus tiriančių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas gali padėti išaiškinti daugiau konkurenciją ribojančių susitarimų. Apie tai diskutuota ir Kosovo konkurencijos institucijos delegacijai lankantis Viešųjų pirkimų tarnyboje.

Kosovo valstybės pagalbos departamento darbuotojai susipažino su pagrindiniais valstybės pagalbos teikimo principais, kokiais atvejais valstybės pagalba gali būti pripažinta kaip neteisėta. Svečiams taip pat pristatytas Konkurencijos tarybos modernizuotas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kur viešinant informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą užtikrinamas skaidrumas ir sąžininga konkurencija, taip pat pagerinamas visuomenės informavimas apie tai, kaip panaudojami valstybės ištekliai.

Kosovo valstybės pagalbos departamento delegacija taip pat lankėsi Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, Inovacijų agentūroje bei Centrinėje projektų valdymo agentūroje.

„Tikimės, kad Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių praktika bus visapusiškai naudinga Kosovo ekspertams savo šalyje įgyvendinant būtinas teisės sistemos reformas bei užtikrinant efektyvią viešojo ir privataus sektoriaus priežiūrą“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Irma Urmonaitė.

Mokomasis vizitas organizuotas pagal Konkurencijos tarybos įgyvendinamą Europos Sąjungos techninės paramos projektą „EuropeAid/139447/DH/SER/XK” Kosove konkurencijos ir valstybės pagalbos srityje.

**

Svarbiausi faktai apie Europos Sąjungos techninės paramos projektą „EuropeAid/139447/DH/SER/XK” Kosove konkurencijos ir valstybės pagalbos srityje:

  • Dalyvės: „B&S Europe” (Belgija) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
  • Naudos gavėja – Kosovo konkurencijos institucija ir Kosovo valstybės pagalbos priežiūros komisija;
  • Projekto pradžia – 2019-01-15;
  • Numatoma projekto pabaiga – 2023-02-14;
  • Projekto biudžetas – 2 998 000 Eur.