BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBOS EKSPERTAI DALIJOSI PATIRTIMI SU KOLEGOMIS IŠ SAKARTVELO

Šiandien baigėsi penkias dienas trukęs Sakartvelo nacionalinės konkurencijos agentūros darbuotojų vizitas Konkurencijos taryboje, kurio metu svečiai susipažino su naujausia Lietuvos kolegų darbo praktika, taip pat lankėsi dar keliose Lietuvos institucijose.

Sveikindama atvykusią delegaciją, kuriai vadovavo agentūros pirmininkas Irakli Lekvinadze, Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė džiaugėsi itin sėkmingu jau beveik dešimtmetį trunkančiu abiejų konkurencijos institucijų bendradarbiavimu. Ji vylėsi, jog dalijimasis darbo praktika ir gerąja patirtimi padės viešinčios šalies konkurencijos priežiūros institucijai užtikrinti teisės aktų suderinamumą su ES teisės reikalavimais, stiprinti konkurencijos ir vartotojų apsaugos kultūrą tarp Sakartvelo viešojo ir privataus sektoriaus atstovų.

Konkurencijos tarybos ekspertai svečiams pristatė Konkurencijos tarybos veiklą teisės aktų projektų ekspertinio vertinimo bei viešųjų subjektų priežiūros srityse, aptarė institucijos vykdomą susijungimų priežiūrą ir aktualiausius institucijos nagrinėtų sandorių atvejus. Užsienio ekspertai taip pat apsilankė Valstybės kontrolėje, kur jiems buvo pristatytos aukščiausiosios valstybinio audito institucijos funkcijos, veikla ir vieta viešajame valdyme, rizikos stebėsenos principai bei audito temų atranka.

Antrąją vizito dieną Konkurencijos tarybos atstovai delegacijai apžvelgė institucijos nagrinėtus draudžiamų kartelinių susitarimų pavyzdžius bei tokių bylų nagrinėjimo metodiką. Taip pat supažindino svečius su piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi tyrimais, pristatė per didelių kainų analizės iššūkius, pasidalino Lietuvos teisinių procedūrų analize ir aktualia konkurencijos institucijų bei teismų praktika. Apie konkurencijos teisės bylų nagrinėjimo teismuose specifiką užsienio delegacija plačiau išgirdo ir Lietuvos  vyriausiajame administraciniame teisme.

Lankantis Viešųjų pirkimų tarnyboje Sakartvelo nacionalinės konkurencijos agentūros atstovams buvo pristatyti įrankiai, naudojami siekiant užtikrinti konkurenciją viešųjų pirkimų procedūrose, o Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialistai svečius supažindino su elektros energijos rinkos liberalizavimo procesu, apžvelgė elektros ir dujų rinkų tyrimus. Specialiųjų tyrimų tarnyboje kartvelų delegacijai pristatyta Sąžiningumo akademijos iniciatyva, aptarta bendradarbiavimo su konkurencijos institucija svarba nustatant kartelinius susitarimus. Ryšių reguliavimo tarnybos ekspertai svečiams pristatė konkurencijos elektroninių ryšių ir pašto srityje priemones, naujausią Lietuvos teismų praktiką elektroninių ryšių srityje, reguliavimo iššūkius geležinkelių sektoriuje. Vizitą Sakartvelo delegacija baigė Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje, kur susipažino su Europos Sąjungos veikimo principais ir šių dienų prioritetais.

Vizitas vyko pagal Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Austrijos konkurencijos institucijos gyvendinamą ES Dvynių programos projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, jog Sakartvelo konkurencijos teisės normos ir procedūros būtų suderintos su ES konkurencijos taisyklėmis, tobulinti darbuotojų gebėjimus tiek konkurencijos, tiek vartotojų apsaugos srityse, kad institucija taptų kompetentinga ir aktyvia kitų Europos organizacijų partnere.

Dvynių programos projektas, kurio biudžetas – 1,2 mln. Eur, finansuojamas ES lėšomis.

Atnaujinta: 2023 05 19