BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBOS EKSPERTAI DALIJOSI PATIRTIMI SU KOLEGOMIS IŠ UKRAINOS

Sausio 16–20 d. Lietuvoje lankėsi Ukrainos antimonopolinio komiteto darbuotojos, kurios susitiko su Konkurencijos tarybos, Vilniaus apygardos administracinio teismo, Ryšių reguliavimo tarnybos ekspertais ir domėjosi šių organizacijų darbo praktika.

Sveikindamas delegaciją Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas džiaugėsi, kad Ukrainos institucija  sugebėjo tęsti veiklą net Rusijos pradėto karo sąlygomis ir toliau siekia perimti kitų ES valstybių praktiką, kurią vėliau pritaikys savo šalies teisinėje sistemoje.

„Matome, kokiu sudėtingu keliu jūs einate kaip šalis, kaip kovotojai, kaip Ukrainos antimonopolinio komiteto darbuotojai. Mes savo ruožtu taip pat dėsime visas pastangas, kad perteiktume jums turimą patirtį, įgytą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje“, – sakė Š. Keserauskas.

Delegacijai buvo pristatytos Konkurencijos tarybos veiklos sritys, organizacinė struktūra, metodika, kuria remdamasi institucija vertina savo veikla atnešamą naudą vartotojams. Konkurencijos politikos grupės patarėja Jurgita Klusevičiūtė detaliau papasakojo apie Lietuvos institucijos nepriklausomumo garantijas, kurios suteikia įgaliojimus savarankiškai vykdyti pavestų įstatymą priežiūrą – priimti sprendimus, nepriklausomai nuo politinės ir kitos išorinės įtakos, sprendžiant, kokiose srityse vykdyti tyrimus, kad jų išaiškinimas reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos verslui ir vartotojams.

Supažindindama viešnias su Konkurencijos tarybos veikla įmonių koncentracijų srityje Susijungimų priežiūros grupės ekspertė Lorena Nomeikaitė aiškino, kokiais atvejais Lietuvoje bendrovės turi pranešti apie koncentraciją, kokia informacija turi būti pateikta Konkurencijos tarybai, nagrinėjančiai įmonių susijungimus, ir kas gresia bendrovėms, pateikusioms neteisingą ir ne visą sandorio nagrinėjimui reikalingą informaciją.

Pirmininko pavaduotoja Irma Urmonaitė pristatydama tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktiką pabrėžė, kad keitimasis informacija su kitomis institucijomis, kurios taip pat siekia efektyvesnių viešųjų pirkimų, leidžia ne tik gauti reikiamų įrodymų, norint pradėti tyrimą ir lengviau išaiškinti Konkurencijos įstatymo pažeidimus, bet ir suteikia naudingos informacijos apie rinką, kurioje įtariamas pažeidimas. Be to, kai institucijos viena su kita dalijasi turima informacija, įrodymais, tyrimus galima atlikti daug greičiau ir efektyviau.

Antrąją vizito dieną Konkurencijos tarybos politikos grupės patarėja Eglė Malonytė dalijosi Konkurencijos tarybos praktika vykdant įmonių patikrinimus, kai yra pradėtas tyrimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, o Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės ekspertai – Jonas Mikalauskas ir Paulius Bartkus – pristatė, kaip Konkurencijos taryba gauna informacijos apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus ir kokiais atvejais įstatymą pažeidęs verslas gali tikėtis atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo.

Svečiai taip pat domėjosi Konkurencijos tarybos vykdoma viešųjų subjektų priežiūra, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi tyrimais, susipažino su baudų nustatymo taisyklėmis bei kaip Konkurencijos tarybos ekspertai atstovauja institucijai teismuose.

Apie konkurencijos teisės bylų nagrinėjimo teismuose specifiką Ukrainos delegacija plačiau išgirdo Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kur teisėjai skaitė pranešimą apie Lietuvos teismų sistemą ir procedūras. Lankantis Ryšių reguliavimo tarnyboje Ukrainos antimonopolinio komiteto darbuotojos gilinosi, kaip užtikrinama konkurencija elektroninių ryšių ir pašto sektoriuose, kokių reguliavimo iššūkių kyla prižiūrint geležinkelių sektorių bei kokius reikšmingus sprendimus yra priėmusi Lietuvos institucija.

Vizitas vyko pagal Lietuvos konkurencijos tarybos, Vokietijos Ekonomikos ir energetikos ministerijos, Federaliniu kartelių biuro (vok. Bundeskartellamt) bei Rumunijos konkurencijos institucijos įgyvendinamą ES Dvynių programos projektą, kuriame siekiama užtikrinti, kad šiuo metu Ukrainoje galiojančios konkurencijos teisės normos ir procedūros taptų dar labiau suderintos su ES konkurencijos taisyklėmis, perteikti aktualiausią praktiką tokiose srityse kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bei konkurenciją ribojančių susitarimų tyrimai, įmonių susijungimų priežiūra bei konkurencijos kultūros sklaida.

Dvynių programos projektas, kurio biudžetas – 1,2 mln. Eur, finansuojamas ES lėšomis. Už projekto administravimą atsakinga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Atnaujinta: 2023 01 20