BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI

2004 03 25

1. Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo Lietuvos ir JAV UAB „Bennet Distributors“ 2004-02-23 pateiktą prašymą leisti vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB „Sema“ akcijų ir leido vykdyti šią koncentraciją pagal pateiktą pranešimą. Nustatyta, kad dėl vykdomos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

2002 m. liepą Konkurencijos taryba buvo leidusi UAB „Bennet Distributors“ įsigyti 35,8 proc. AB „Sema“ akcijų paketą. Bendrovė, įsigijusi virš 40 proc. AB „Sema“ akcijų, privalo teikti oficialųjį pasiūlymą supirkti likusias AB „Sema“ akcijas. 2003 m. vasarį Konkurencijos taryba davė leidimą įsigyti iki 100 proc. AB „Sema“ akcijų ir UAB „Vinvesta“.

2. Posėdyje priimtas nutarimas dėl pritarimo valstybės pagalbai pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės pagalbos schemą „Regioninė pagalba“. Kaip nurodyta Ūkio ministerijos pateiktame pranešime, parama būtų teikiama subsidijų forma visų rūšių įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvoje, kurie vykdo ar gali vykdyti Lietuvoje ūkinę veiklą. Parama, vadovaujantis patvirtinta Valstybės pagalbos teikimo tvarka „Verslumo, verslo ir investicijų plėtros skatinimas“, bus teikiama iš ES struktūrinių fondų ir nacionalinių bendrojo finansavimo lėšų. 2004-2006 m. laikotarpiu pagal schemą planuojama skirti ir faktiškai sumokėti 264,8 mln. litų.

3. Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi klausimą dėl ketinamos suteikti valstybės pagalbos AB stiklo fabrikas „Aleksotas“ pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą pranešimą, nepritarė numatomai teikti valstybės pagalbai šiam fabrikui.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija valstybės pagalbą AB stiklo fabrikas „Aleksotas“ buvo numačiusi teikti bendrovės finansinei padėčiai pagerinti: atleisti bendrovę nuo daugiau kaip 286 tūkst.litų delspinigių mokėjimo, o taip pat atidėti per 1 mln. 270 tūkst. litų skolos grąžinimą. AB stiklo fabrikas „Aleksotas“ yra ekonominių sunkumų turinti įmonė.

Išanalizavusi pateiktą medžiagą Konkurencijos taryba konstatavo, kad bendrovės verslo plane yra išdėstytos ekonominių sunkumų susidarymo priežastys ir nurodoma, jog įgyvendinamomis plano priemonėmis bendrovėje bus siekiama sumažinti produkcijos savikainą. Tačiau valstybės pagalbos teikėjo pateiktoje medžiagoje nenurodytos bendrovės pertvarkymo priemonės ir etapai, nėra pateiktos bendrovės pertvarkymo išlaidos ir jų dengimo šaltiniai. Konkurencijos taryba plane taip pat pasigedo išsamios ir pagrįstos informacijos apie prognozes dėl paklausos, kainų, gamybinių pajėgumų pokyčių per artimiausius penkerius metus Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Dėl šių ir kitų pateiktos medžiagos trūkumų sudėtinga įvertinti įmonės veiklos pertvarkymo ir ilgalaikio mokumo užtikrinimo priemones, taip pat nėra aiškus valstybės pagalbos gavėjo indėlis pertvarkant įmonę. Konkurencijos taryba pasigedo įrodymų, galinčių pagrįsti, kad valstybės pagalba yra proporcinga ir būtina AB stiklo fabrikui „Aleksotas“ ir šios bendrovės, kaip valstybės pagalbos gavėjos, indėlis yra svarus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 18