Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS VERTINIMO REZULTATAI: NAUDA VARTOTOJAMS - AKIVAIZDI

2011 10 06

Vadovaudamasi gera tarptautine praktika, Konkurencijos taryba pirmą kartą atliko savo veiklos poveikio vartotojams vertinimą ir viešai skelbia tokio įvertinimo rezultatus. Rezultatai rodo, kad Konkurencijos tarybos veiklos nauda vartotojams net keliasdešimt kartų viršija institucijos biudžetą.

Pagrindinė Konkurencijos tarybos funkcija yra Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūra ir konkurencijos politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Vykdydama šią funkciją, Konkurencijos taryba savo veikla stengiasi sukurti tiesioginę ekonominę naudą vartotojams.

Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimas buvo atliktas vadovaujantis geriausių pasaulio konkurencijos priežiūros institucijų metodikomis ir naujausia akademine literatūra, o šio vertinimo pagrindu buvo pasirinkta Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos (OFT) taikoma metodika.

Šiuo Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimu siekta dviejų pagrindinių tikslų. Pirmiausia – išorinės atskaitomybės tam, kad visuomenė galėtų vertinti institucijos veiklą ir tiesiogiai visuomenei atnešamą naudą. Antra, atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos siekį ateityje vykdyti veiklą pagal nustatytus prioritetus ir atlikti tyrimus tose srityse, kuriose konkurencijos ribojimo problemų išsprendimas atneštų daugiausia naudos vartotojams, dokumente pateikiama metodika bus sudėtinė Konkurencijos tarybos sprendimų dėl tyrimų pradėjimo dalis.

Matthew Bennett, Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos tarnybos ekonomikos direktoriaus teigimu, toks konkurencijos priežiūros institucijų atliekamos veiklos poveikio vertinimas yra ypatingai svarbus tiek suteikiant galimybę informuoti vartotojus apie jiems atnešamą naudą, tiek ir užtikrinant pačiai institucijai galimybę stebėti savo darbą ir imtis tokių tyrimų, kurių sukuriama nauda vartotojams būtų didžiausia.

„Prie šios metodikos kūrimo OFT prisidėjo visas ekonomikos ir sociologijos ekspertų kolektyvas, o jos pagrindu apskaičiuojami rezultatai Jungtinėje Karalystėje skelbiami jau šeštą kartą. Taigi, labai džiaugiuosi, kad mūsų parengtą metodiką kaip pagrindą pasirinko ir Lietuvos konkurencijos institucija. Manau, kad rengiant šį poveikio vertinimą vykusios konsultacijos su OFT ekspertais užtikrino kokybišką ir konservatyvų Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą ir tokia analizė taps įprastu institucijos veikla sukuriamo poveikio vertinimo metodu“, - teigia M. Bennett, kuris yra vienas iš užsienio ekspertų, patariančių Konkurencijos tarybai.

Dokumente pateiktas Konkurencijos tarybos atneštos tiesioginės ir netiesioginės naudos vartotojams įvertinimas per trejus veiklos metus – nuo 2008 iki 2010 metų. Nors skaičiuojant naudą buvo remtasi itin atsargiomis prielaidomis ir taisyklėmis, tačiau rezultatai akivaizdžiai parodo, jog bendra Konkurencijos tarybos vidutiniškai per metus sukurta nauda vartotojams yra nuo 154,76 mln. Lt iki 921,22 mln. Lt priklausomai nuo to, ar vertinama tik tiesioginė ekonominė nauda vartotojams, ar įskaičiuojamos ir Konkurencijos tarybos į valstybės biudžetą surinktos baudos ir nauda, atsirandanti dėl atgrasomojo Konkurencijos tarybos veiklos poveikio. Palyginę šias sumas su Konkurencijos tarybos 2008-2010 m. biudžetu - 11,2 mln. Lt ( vidutiniškai 3,7 mln. Lt kiekvienais nagrinėtais metais) matome, kad vien tiesioginė Konkurencijos tarybos veikla atnešama nauda vartotojams viršija Konkurencijos tarybos metinį biudžetą beveik 42 kartus.

Šiuos ir kitus skaičius bei duomenis galite rasti Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vartotojams įvertinimo medžiagoje, skelbiamoje čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams