BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TEISĖS AKTUALIJOS APTARTOS KONFERENCIJOJE

2023 03 24

Kovo 23 d. vykusioje diskusijoje „Konkurencijos teisės aktualijos 2023“ dalyvavę Lietuvos advokatūros, Konkurencijos tarybos, Lietuvos teismų, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto atstovai, advokatai, taip pat viešojo sektoriaus bei verslo profesionalai aptarė aktualiausius Europos Sąjungos ir Lietuvos konkurencijos taisyklių taikymo ir pažeidimų klausimus.

Renginio dalyvius pasveikinęs Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas priminė, jog tarp priežiūros institucijos specialistų ir advokatų esama daug bendrybių, iš kurių bene svarbiausia tai, jog visus juos sieja Konstitucijoje įtvirtintos vertybės, skatinančios saugoti ir ginti konkurenciją. Taip pat institucijos vadovas akcentavo nepriklausomumą kaip vertybę, siejančią atskirus teisinės sistemos dalyvius, ir pabrėžė jų bendradarbiavimo būtinybę, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį koncentracijų nagrinėjimo procesą.

Pirmojoje konferencijos dalyje buvo diskutuojama apie tai, kaip išlaikyti balansą tarp efektyvaus Konkurencijos įstatymo įgyvendinimo ir ūkio subjektų teisių užtikrinimo. Konkurencijos tarybos Teisės grupės vadovė Monika Dumbrytė-Ožiūnienė pažymėjo, jog, nepaisant to, kad Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai dažniausiai yra sudėtingi tiek savo turiniu, tiek apimtimi, vykdomos priežiūros bei tyrimų procesai yra aiškiai reglamentuojami ir Konkurencijos įstatyme, ir atskiruose tyrimų reglamentavimo aktuose, o ūkio subjektai turi teisę skųsti pareigūnų veiksmus arba kreiptis į teismą dėl Konkurencijos tarybos sprendimų.

Antroji diskusijos dalis buvo skirta koncentracijų priežiūrai, akcentuojant pusiausvyros tarp efektyvaus proceso ir priežiūros funkcijų užtikrinimo klausimą. Konferencijos dalyviai diskutavo, kas svarbu užtikrinant kontrolės proceso efektyvumą, su kokiais iššūkiais susiduria tiek verslo atstovai, tiek priežiūrą vykdanti institucija. Buvo pasidžiaugta tuo, jog pamažu kinta verslo požiūris į koncentracijų nagrinėjimą, ir tai, dažnu atveju, nebėra suprantama vien tik kaip formali procedūra. Konkurencijos tarybos vyriausioji patarėja Jurgita Brėskytė pabrėžė, kaip svarbu, kad verslo atstovai sąžiningai pasirengtų šiam procesui, įsivertintų sandorio poveikį konkurencijai ir pateiktų institucijai kokybiškus duomenis bei būtiną informaciją. Ji taip pat pritarė kitų diskusijos dalyvių išsakytoms mintims dėl komunikacijos koncentracijos priežiūros procese tarp verslo ir institucijos atstovų svarbos ir tuo pačiu pakvietė vertinant procesų efektyvumą remtis ne vien laiko, bet ir kokybės kriterijumi.

Trečiojoje konferencijos dalyje buvo aptartos vertikalių ir horizontalių susitarimų patirtys, kalbėta apie rinkos tyrimus. Konkurencijos tarybos vyriausioji patarėja Jolanta Ivanauskienė paaiškino, jog atliekant tyrimo veiksmus remiamasi institucijos išsikeltais prioritetais bei racionalumo principu. Ji taip pat pažymėjo, kad karteliniai susitarimai yra laikomi didžiausią žalą vartotojams darančiais susitarimais, todėl pastarieji tyrimai užima didžiausią priežiūros institucijų atliekamų tyrimų dalį tiek Lietuvoje, tiek Europos mastu. Diskusijos metu buvo aptartas ir iki šiol mažai naudotas žalos atlyginimo instrumentas, paliesti baudų dydžių bei prisipažinimo apie pažeidimus klausimai.

Paskutinė renginio dalis buvo skirta valstybės ir savivaldybių dalyvavimui versle aptarti, keltas klausimas, ar privatus verslas gali būti panacėja teikiant paslaugas, išsakyti nuogąstavimai dėl galimo paslaugų tęstinumo neužtikrinimo, jas teikiant privačiam verslui. Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas Pavelas Jacunskij atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad savivaldos institucijoms perkant paslaugas svarbu laikytis konkurencinio neutralumo principo, užtikrinant paslaugų teikėjų konkurenciją. Jis priminė, jog Konkurencijos taryba aktyviai vykdo ne tik tiriamąją, bet ir prevencinę bei šviečiamąją veiklą,  paprastai dar iki tyrimo pradėjimo komunikuodama su viešuoju subjektu ir atkreipdama dėmesį į galimai konkurenciją ribojančius sprendimus, kuriuos viešasis subjektas gali pakeisti ir taip išvengti baudų bei bylinėjimosi.

Atnaujinta: 2024 03 04