Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KT RAGINA NAUDOTIS VALSTYBĖS IŠTEKLIAIS TIK KONKURENCINGU BŪDU

foto.jpg

Šiandien Konkurencijos taryba išsiuntė Aplinkos ministerijai ir Lietuvos geologijos tarnybai Gaires kaip užtikrinti konkurencijos principus priimant sprendimus. Konkurencijos taryba kviečia minėtas institucijas valstybei priklausančius žemės išteklius naudoti efektyviai – atsižvelgiant į sąžiningos konkurencijos, o ne biurokratinį prašymo pirmumo principą.

Konkurencijos taryba išnagrinėjo UAB „Nareta“ pateiktą skundą, kuriame bendrovė nurodė, jog Lietuvos geologijos tarnyba atsisakė įtraukti jos surinktus žemės gelmių tyrimo duomenis į Žemės gelmių registrą, nes tokį prašymą anksčiau pateikė kita bendrovė. Neįregistravusi minėtų duomenų bendrovė negavo leidimo būtino su žemės gelmių ištekliais susijusiai veiklai vykdyti.

Lietuvos geologijos tarnybos priimtas sprendimas numato, kad Žemės gelmių tyrimo Registre registruojama ne konkurencinga procedūra išrinkta bendrovė, bet pirmoji Tarnybai pateikusi prašymą. Konkurencijos tarybos nuomone, toks žemės gelmių išteklių naudojimo reguliavimas neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės žemės gelmių išteklių gavyba užsiimančių ar planuojančių užsiimti bendrovių atžvilgiu.

„Konkurencija rinkoje yra varžybos, kurios turi remtis ne prašymo pirmenybės, bet sąžiningos atrankos principu, kai kiekvienai bendrovei suteikiamos vienodos sąlygos varžytis. Geologijos tarnybos ir Aplinkos ministerijos nustatytas reguliavimas, kai įregistruojami pirmosios prašymą pateikusios bendrovės žemės tyrimo duomenys yra ydingas ir suteikia vietos piktnaudžiavimui, neskatina efektyvaus valstybei priklausančių išteklių panaudojimo. Konkurencijos taryba  visada pasisako už viešas, skaidrias, nediskriminacines sąlygas visiems ūkio subjektams, o jeigu išteklių objektyviai neužtenka – dėl jų turi būti sudaromos galimybės varžytis“, – sako Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja.

Konkurencijos taryba pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 d. draudžia viešojo administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes.

Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

Konkurencijos taryba š.m. pradžioje atkreipė Sveikatos apsaugos ministerijos dėmesį, kad privalomas vaistinių ir jų filialų patalpų plotų nustatymas iki 60 kvadratinių metrų prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams.