Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KVIEČIAME TEIKTI PASTABAS DĖL DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ DALYVIŲ ATLEIDIMO NUO BAUDŲ BEI JŲ SUMAŽINIMO IR DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ ES VALSTYBIŲ KONKURENCIJOS INSTITUCIJOMIS TAISYKLIŲ

2020 07 08
3706.jpg

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į Seimo priimtas Konkurencijos įstatymo pataisas, atnaujino Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų bei jų sumažinimo taisykles ir parengė Bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijomis taisyklių projektą. Abu dokumentai teikiami viešai konsultacijai.

Atnaujintose Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėse nustatyta prašymų atleisti nuo baudos ar sumažinti baudą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.

Taisyklės dėl bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijomis apima nuostatas, susijusias su Konkurencijos tarybos prašymais ES valstybėms narėms dėl informavimo apie dokumentus, susijusius su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnio taikymu, prašymais dėl priverstinio Konkurencijos tarybos paskirtų baudų ir susidariusių palūkanų išieškojimu kitose ES valstybėse narėse. Šis dokumentas taip pat reglamentuoja ES valstybių narių kreipimosi į Konkurencijos tarybą taisykles, kitus bendradarbiavimo atvejus ir su bendradarbiavimu susijusių išlaidų atlyginimą. 

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis iki 2020 m. liepos 22 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl minėtų dokumentų projektų el. p. Daiva.Stepaniene@kt.gov.lt.

Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų bei jų sumažinimo taisyklių pakeitimai ir Bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos institucijomis taisyklės, įvertinus suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas, įsigalios nuo 2020 m. lapkričio 1 d.