BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KVIEČIAME TEIKTI PASTABAS DĖL PAAIŠKINIMŲ DĖL DOMINUOJANČIOS PADĖTIES NUSTATYMO PROJEKTO

2020 01 21

Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai Paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo (Paaiškinimai) projektą.

Paaiškinimų tikslas – pateikti pagrindinius principus ir kriterijus, kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba, vykdydama valstybinę konkurencijos politiką ir taikydama Konkurencijos įstatymą ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, nustato ūkio subjektų dominuojančią padėtį bei įtaką atitinkamoje rinkoje. Paaiškinimais gali vadovautis ir ūkio subjektai nustatydami savo padėtį atitinkamoje rinkoje.

Šie Paaiškinimai parengti atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos, Lietuvos teismų, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei išaiškinimus.

Konkurencijos taryba kviečia teisininkus, viešąsias organizacijas, įstaigas, verslo bendruomenę ar jų asociacijas ir kitus suinteresuotus asmenis iki 2020 m. vasario 21 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu Evelina.Uogintaite@kt.gov.lt.

Gautos pastabos ir pasiūlymai dėl Paaiškinimų projekto bus skelbiami viešai Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, nebent suinteresuoti asmenys, teikdami pastabas ir pasiūlymus, išreikštų pageidavimą, kad jie nebūtų skelbiami.

Konkurencijos įstatyme dominuojanti padėtis apibrėžiama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri sudaro galimybę daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Konkurencijos įstatymas draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti atitinkamoje rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.

Atnaujinta: 2020 01 24