BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LAIKINIEJI ANTIDEMPINGO MUITAI - CEMENTUI IŠ BALTARUSIJOS, UKRAINOS IR RUSIJOS

2001 01 18

Lietuvos cemento rinkoje susiklostė grėsminga padėtis. AB „Akmenės cementas“ pernai patyrė 11,48 mln. Lt nuostolių. Viena esminių nuostolius nulėmusių priežasčių – dėl įvežamo pigaus baltarusiško cemento sumažėjusios pardavimų apimtys vidaus rinkoje.

 

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą įvesti laikinuosius antidempingo muitus iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos importuojamam į Lietuvą cementui. Šių laikinųjų priemonių įvedimas turėtų apsaugoti vietinį gamintoją -AB „Akmenės cementas“- nuo tolesnio jo padėties blogėjimo Lietuvos cemento rinkoje bei sumažinti bankroto grėsmę.

Kaip parodė tyrimas, kuris buvo pradėtas pernai rugsėjo mėn. dėl iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos dempingo kainomis įvežamo į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją portlandcemenčio, nuolatinis šios produkcijos importo į Lietuvą dempingo kainomis augimas sąlygojo AB „Akmenės cementas“ gaminamo cemento rinkos dalies sumažėjimą nuo 76 proc.1998 m. iki 50 proc. per 2000 m. 7 mėn. Tai turėjo neigiamos įtakos įmonės pelnui, pajamoms, pardavimo kiekiams vietinėje rinkoje, gamybos pajėgumų panaudojimui ir kitiems svarbiems rodikliams. Tyrimo metu sukaupti duomenys leidžia daryti išvadas, kad importuojamos prekės apimtys ir kainos turėjo neigiamą poveikį Lietuvos gamintojo prekės pardavimo kiekiui ir kainoms. AB „Akmenės cementas“, norėdama bent jau išlaikyti savo rinkos dalį, buvo priversta mažinti cemento kainą ir pardavinėti prekę žemiau gamybos kaštų,o taip pat mažinti darbuotojų skaičių.

Tyrimo laikotarpiu (2000 m. sausio – liepos mėn.) portlandcemenčio importas iš Baltarusijos sudarė 64 proc. tuo laikotarpiu įvežto šios prekės kiekio ir užėmė 32 proc. Lietuvos rinkos. Per laikotarpį nuo 1998 m. iki 2000 m. iš Baltarusijos į Lietuvą įvežto portlandcemenčio kiekis padidėjo apie 18,5 karto. Tuo tarpu įvežamo baltarusiško cemento vidutinė tonos kaina nuolat mažėjo, didėjo skirtumas tarp baltarusiško cemento ir AB „Akmenės cementas“ pagaminto cemento vidutinių kainų. Panašios tendencijos išryškėjo vertinant cemento importo iš Ukrainos ir Rusijos Federacijos kiekius, rinkos dalį ir kainas, nors iš Ukrainos ir Rusijos Federacijos cemento į Lietuvą įvežama kur kas mažiau. Kyla grėsmė, kad cemento importui visiškai įsitvirtinus vietinėje rinkoje ir nelikus vietinio gamintojo, pakils eksporto kainos, kurios bus gerokai aukštesnės negu yra šiuo metu. Tuo atveju gali netekti darbo per 1000 žmonių ir nukentėti vartotojai. Nors įvežamam iš Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos portlandcemenčiui taikomas 25 proc. konvencinis muitas, jis yra nepakankamas apsaugoti vietinį gamintoją nuo vis didėjančio cemento įvežimo dempingo kainomis. AB „Akmenės cementas“ nepajėgus konkuruoti su NVS šalių gamintojais visų pirma dėl labai išaugusių kuro(mazuto) kainų, lyginant su kainomis NVS šalyse.

Tyrimo metu dempingo ir žalos priežastinis ryšys nustatytas pagal Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymo reikalavimus. Taikoma antidempingo priemonė – laikinieji muitai- turėtų apsaugoti vietinį gamintoją nuo tolesnio jo padėties blogėjimo Lietuvos rinkoje bei sumažinti grėsmę bankrutuoti. Įvedus muitą, kuris yra mažesnis, nei nustatytas preliminarus dempingo skirtumas, vietinis gamintojas turės galimybę konkuruoti Lietuvos rinkoje su panašios prekės importuotojais, o importuotojai neturėtų prarasti galimybės konkuruoti su vietiniu gamintoju, nes bus suvienodintos veiklos sąlygos. Taryba pažymi, kad portlandcemenčio vartotojai - pirmiausia betono ir gelžbetoninių blokų bei konstrukcijų gamintojai- nepritaria laikinojo antidempingo muito įvedimui, nors importuojamą cementą dabar jie perka tik nežymiai pigiau lyginant su vietinės gamybos cementu, kuris atitinka Europos standartus ir yra sertifikuotas Belgijoje, Švedijoje, Danijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Estijoje ir Latvijoje. Tarybos nuomone, jie neįvertina grėsmės, kuri atsirastų, kai jų dabar naudojamam pigesniam importuojamam cementui neliktų alternatyvios vietinio gamintojo produkcijos. Priklausydami vien nuo importinės produkcijos jie turėtų paklusti kitų šalių gamintojų ir importuotojų diktatui.

Konkurencijos taryba posėdyje nutarė iš Baltarusijos Respublikos įvežamam portlandcemenčiui taikyti 52 Lt už toną, iš Ukrainos – 47 Lt už toną, iš Rusijos Federacijos – 22 Lt už toną laikinuosius antidempingo muitus. Toks muitų dydžių diferencijavimas paaiškinamas nevienodais transportavimo kaštais iki Lietuvos muitų teritorijos ir įvertinant šiuo metu taikomą konvencinį muitą. Šie muitai bus taikomi ne ilgiau kaip 6 mėn. Dempingo tyrimas bus tęsiamas. Pasibaigus laikinųjų muitų taikymo terminui, Konkurencijos taryba turės priimti galutinį nutarimą dėl antidempingo muito taikymo ar netaikymo. Nutarimas dėl laikinųjų antidempingo muitų įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo „Valstybės žiniose“.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 02