BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LATVIJOS BENDROVEI „DOBELES DZIRNAVNIEKS“ NELEISTA ĮSIGYTI LIETUVOS ĮMONĖS „BALTIC MILL“

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Latvijos bendrovei „Dobeles dzirnavnieks“, kuri ketino įsigyti 100 proc. Lietuvos įmonės „Baltic Mill“ akcijų ir perimti vienvaldę jos kontrolę. Institucija nustatė, kad įgyvendinus koncentraciją būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose Lietuvoje.

Pagal 2021 m. gruodžio 10 d. gautą pranešimą apie ketinimą vykdyti koncentraciją „Dobeles dzirnavnieks“, veikianti visose Baltijos šalyse ir kitose valstybėse, planavo įsigyti Lietuvos kontroliuojančiąją įmonę „Baltic Mill“, kuri valdo bendrovę „Malsena plius“.

„Dobeles dzirnavnieks“ bei su ja susiję ūkio subjektai užsiima grūdų malimo produktų gamyba ir didmenine prekyba miltais, dribsniais, makaronais, kruopomis, pašaru gyvūnams, grūdais ir kitais produktais. „Baltic Mill“ vykdo dukterinių bendrovių kontroliavimo (holdingo) veiklą, o su ja susiję ūkio subjektai (vienas jų – „Malsena plius“) Baltijos šalyse ir kitose valstybėse užsiima grūdų malimo produktų gamyba bei didmenine prekyba miltais, dribsniais, košėmis, javainiais, makaronais, kruopomis ir kitais produktais.

Konkurencijos taryba, siekdama nustatyti, ar įgyvendinus minėtą sandorį nekils neigiamų pasekmių konkurencijai atitinkamose rinkose, atliko išsamią ekonominę analizę: vertino sandorio šalių užimamas rinkos dalis ir konkurencinį artumą, rinkos dalyvių gamybos pajėgumus, plėtros galimybes, importo perspektyvas, galimybę naujiems dalyviams įeiti į Lietuvos rinką ir kt.

Institucija kreipėsi ir gavo paaiškinimus ne tik iš koncentracijos dalyvių bei jų konkurentų, bet ir iš ūkio subjektų, užsiimančių įvairiomis su nagrinėtomis rinkomis susijusiomis veiklomis, įskaitant mažmeninę ir didmeninę prekybą grūdinėmis kultūromis: kvietiniais ir ruginiais miltais, manais, miltų mišiniais, makaronais, dribsniais ir kitais produktais.

Kadangi sandorį planuojantys ūkio subjektai per nurodytą terminą nepateikė Konkurencijos tarybai visos prašomos informacijos, koncentracijos nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2022 m. balandžio 6 d. Per tą laiką institucijos ekspertai toliau analizavo gautus duomenis, rinko papildomą informaciją iš rinkos dalyvių.

Išanalizavusi gautus duomenis, Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovės „Dobeles dzirnavnieks“ ir „Baltic Mill“ yra artimos ir svarbios konkurentės kasdienio vartojimo prekių – miltų, miltų mišinių ir makaronų – rinkose, kurios jau ir taip yra koncentruotos, o šių įmonių tarpusavio konkurencija yra reikšminga. Susijungęs ūkio subjektas Lietuvoje užimtų itin didelę atitinkamų rinkų dalį, ir konkurencinio spaudimo, kurio naudą jaučia vartotojai, nebeliktų.

Koncentracijos dalyviai, susipažinę su preliminariomis išvadomis dėl galimo neigiamo poveikio konkurencijai, teikė Konkurencijos tarybai atsiliepimus ir papildomus argumentus, tačiau institucija vertinimo nepakeitė. Sandorio šalių teikti įsipareigojimai taip pat buvo pripažinti kaip netinkami ir negalintys pašalinti minėto neigiamo poveikio konkurencijai.

Įvertinusi visą surinktą informaciją ir aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė neduoti leidimo Latvijos bendrovei „Dobeles dzirnavnieks“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. Lietuvos įmonės „Baltic Mill“ akcijų ir perimant vienvaldę jos kontrolę.

Negavusi leidimo, Latvijos bendrovė negalės įgyvendinti planuoto sandorio Lietuvoje, nors anksčiau jau buvo gavusi Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijų leidimus vykdyti koncentraciją šiose šalyse.

Konkurencijos tarybos narė Karina Kučaidze akcentavo, jog kiekviena institucija vertina konkurencijos sąlygas konkrečioje šalyje, kur jos gali skirtis.

„Konkurencijos taryba, nagrinėdama koncentracijas, vertina konkurencijos sąlygas, kuriomis ūkio subjektai veikia Lietuvoje. Šiuo konkrečiu atveju nustatėme, kad dėl įgyvendinto sandorio, apimančio vienos didžiausių Lietuvos miltų ir kitų produktų gamintojų „Malsena plius“ įsigijimą, nukentėtų mūsų šalies vartotojai, todėl leidimo nedavėme“, – sakė K. Kučaidze.

Nekonfidenciali Konkurencijos tarybos nutarimo versija skelbiama institucijos interneto svetainėje.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Konkurencijos įstatymas numato, kad apie planuojamą vykdyti sandorį bendrovės privalo pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu jų pajamos paskutiniais metais prieš sandorį viršija įstatyme nurodytas ribas, t. y. jeigu koncentracijos šalių suminės bendrosios pajamos yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno koncentracijos dalyvio pajamos yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Atnaujinta: 2022 09 05