Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

LEIDIMAI KONCENTRACIJAI SUTEIKTI TRIMS BENDROVĖMS

2005 06 23

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo ūkio subjektų pateiktus prašymus leisti vykdyti koncentraciją ir svarstytais klausimais priėmė nutarimus.

1. AB „Mažeikių nafta“ leista vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. AB „Mažeikių elektrinė“ akcijų pagal pateiktą pranešimą. Konkurencijos taryba nustatė, kad dėl numatomos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Laimėjusi Valstybės turto fondo skelbtą konkursą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių 85,72 proc. AB „Mažeikių elektrinė“ privatizavimo, AB „Mažeikių nafta“ ir minima elektrinė faktiškai yra integravusios savo veiklas. Kaip nurodė koncentracijos dalyviai, šios koncentracijos tikslingumą daugiausia ir nulėmė esanti veiklos integracija: mazuto tiekimas, elektros gamyba ir panaudojimas AB „Mažeikių nafta“ reikmėms, nutekamųjų vandenų aptarnavimas, geriamojo ir nevalyto vandens tiekimas ir kt. Po koncentracijos tikimasi padidinti AB „Mažeikių elektrinė“ veiklos efektyvumą, sumažinti šilumos energijos ir elektros energijos savikainą bei užtikrinti patikimą šilumos energijos bei elektros energijos tiekimą AB „Mažeikių nafta“.

2. Išnagrinėtas JAV registruotų bendrovių Air Express International USA Inc. ir LCAG USA Inc. pateiktas pranešimas apie koncentraciją lygiomis dalimis steigiant įmonę LifeConEx LLC. Numatoma, kad nauja įmonė teiks modernias valdymo, stebėjimo ir kontrolės paslaugas gabenant temperatūrai jautrius biomedicinos produktus.

Konkurencijos tarybos leidimas šiai koncentracijai buvo reikalingas, kadangi holdingo bendrovė Air Express International USA Inc. priklauso Deutshe Post World Net Group padaliniui, kuris specializuojasi teikdamas krovinių gabenimo oru ir jūra paslaugas, o Lietuvoje su Deutsche Post AG yra susijusi UAB „DHL Lietuva“. LCAG USA Inc. yra Lufthansa Cargo AG dukterinė bendrovė, kuri taip pat turi pajamų Lietuvos prekių rinkoje. Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos atitinkamose krovinių ekspedijavimo ir talpų oru gabenamiems kroviniams suteikimo rinkose koncentracijos laipsnis nesikeičia. Dėl to nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ar itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose. Atsižvelgus į šias aplinkybes priimtas nutarimas leisti Air Express International USA Inc. ir LCAG USA Inc. lygiomis dalimis steigti bendrą įmonę LifeConEx LLC pagal pateiktą pranešimą.

3. Išnagrinėtas UAB „SBA Furniture Group“ pateiktas pranešimas apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Vakarų medienos grupė“ akcijų ir leista vykdyti šią koncentraciją.

Numatomą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba įvertino kaip vertikalią ir horizontalią baldų rinkoje Lietuvoje. Koncentracijos laipsnis nežymiai keičiasi atitinkamoje baldų rinkoje ir kai kuriuose šios rinkos segmentuose, tačiau dėl to nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ar itin apribojama konkurencija atitinkamose rinkose. Be to, ūkio subjektas po koncentracijos neturėtų vienpusės lemiamos įtakos ir dėl stiprių pirkėjų išlyginamojo poveikio.

Atstovė viešiesiems ryšiams