Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

LEIDIMAS ATSKIRIEMS KONCENTRACIJOS VEIKSMAMS - ĮPAREIGOJUS PARDUOTI „KELMĖS PIENINĘ“

2004 01 09

Konkurencijos taryba sausio 9 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo A. Trumpos, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“ ir UAB „Snavesta“ pateiktą prašymą leisti vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus įsigyjant iki 100 proc. AB „Rokiškio sūris“ akcijų ir bendrą kontrolę pagal 2004-01-07 pateiktą pranešimą apie minimą koncentraciją.

Posėdyje priimtas nutarimas iki tol, kol Konkurencijos taryba priims galutinį sprendimą dėl šios koncentracijos, leisti A. Trumpai, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“ ir UAB „Snavesta“ vykdyti tokius atskirus koncentracijos veiksmus:

1) UAB „Survesta„ vykdyti atsiskaitymus su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir atitinkamai su Rytų Europos maisto fondu už perleidžiamas AB „Rokiškio sūris„ akcijas pagal atitinkamai sudarytus sandorius;

2) A.Trumpai, UAB „Survesta„, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas„ pateikti ir įgyvendinti oficialųjį pasiūlymą dėl AB „Rokiškio sūris„ akcijų įsigijimo;

3) UAB „Snavesta„ įsigyti 100 proc. UAB „Survesta„ akcijų.

Tačiau Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į UAB „Vinvesta„ rašte pateiktą įsipareigojimą ir siekdama išvengti galimo dominuojančios padėties sukūrimo atitinkamoje pieno supirkimo rinkoje, nutarė, kad leidimas atskiriems koncentracijos veiksmams galioja su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:

1) UAB „Vinvesta„ įpareigojama parduoti visas turimas AB „Kelmės pieninė„ akcijas;

2) AB „Kelmės pieninė„ akcijos turi būti parduotos ūkio subjektui, nesusijusiam pagal Konkurencijos įstatymą su UAB „Vinvesta„, UAB „Snavesta„, UAB „Survesta„, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas„, A.Trumpa.

Konkurencijos tarybos nustatytą pardavimo terminą nutarta laikyti konfidencialiu. Taip pat nutarta, kad per 1 mėn. nuo Konkurencijos tarybos leidimo vykdyti aukščiau minėtą koncentraciją turi būti pateiktas AB „Kelmės pieninė„ akcijų pardavimo planas-grafikas nurodant pardavimo etapus. Apie visus vykdomus akcijų pardavimo veiksmus ir eigą reikės informuoti Konkurencijos tarybą, nurodžius potencialius pirkėjus, pardavimo būdą ir kt. Apie AB „Kelmės pieninė“ akcijų pirkėjo kandidatūrą Konkurencijos tarybai turi būti pranešta ne vėliau kaip 1 mėnuo iki pardavimo termino pabaigos.

Leisdama vykdyti atskirus koncentracijos veiksmus su nustatytomis sąlygomis ir įpareigojimais Konkurencijos taryba pirmiausia stengiasi išvengti galimo AB „Rokiškio sūris“ ekonominės galios sustiprinimo. UAB „Snavesta„, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas„, UAB „Survesta„ ir A.Trumpos vykdoma koncentracija įvertinta kaip konglomeratinė ir horizontali pieno supirkimo ir pieno produktų rinkose. AB „Rokiškio sūris„, užimdama labai didelę pieno supirkimo rinkos dalį, daro reikšmingą įtaką pieno supirkimo kainų politikai. AB „Kelmės pieninė„ įjungimas į AB „Rokiškio sūris„ grupę dar labiau padidintų AB „Rokiškio sūris„ ekonominę galią, todėl galėtų būti sukurta dominuojanti padėtis pieno supirkimo rinkoje ir itin apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje. Be to, galimą konkurencijos ribojimą stiprina tai, kad trys didžiausios pieno perdirbimo įmonių grupės užima virš 80 proc. pieno supirkimo rinkos Lietuvoje.

Atstovė viešiesiems ryšiams