Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

LEIDIMAS VAISTINIŲ KONCENTRACIJAI – SU SĄLYGOMIS IR ĮPAREIGOJIMAIS

2011 10 17

Konkurencijos taryba spalio 7 d. priėmė nutarimą leisti UAB „Gintarinė vaistinė“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Saulėgrąžų vaistinė“ akcijų ir 100 proc. UAB „Thymus vaistinė“ akcijų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad minimas leidimas koncentracijai duotas su nustatytomis šios koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais, siekiant išvengti galimų neigiamų nagrinėtos koncentracijos pasekmių konkurencijai Jonavos, Varėnos, Kelmės, Telšių ir Biržų rajonų lokalinėse rinkose. Šiose lokalinėse rinkose nepritaikius numatytų įpareigojimų, dėl koncentracijos dalyvių įgytos įtakos galėjo būti apribota konkurencija. Viena vertus, tai lemtų konkurentų skaičiaus sumažėjimą, padidintų rinkos koncentracijos laipsnį, kita vertus, padidintų didelių vaistinių tinklų turimą pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, ypač smulkius rinkos dalyvius. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos taryba ėmėsi veiksmų tam, kad būtų išvengta šio neigiamo poveikio atsiradimo konkurencijai minimose atitinkamose rinkose.

UAB „Gintarinė vaistinė“ Konkurencijos tarybos nutarimu buvo įpareigota perleisti tretiesiems asmenims, nesusijusiems su koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais, Konkurencijos tarybos nutarime nurodytų vaistinių akcijas, nuomos teises arba jų atsisakyti kitu būdu, bei užtikrinti, kad dėl koncentracijoje dalyvaujančių ir su jais susijusių ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo nebūtų sumenkintos perleidžiamų vaistinių galimybės veikti atitinkamose rinkose, o įsigyjančiam subjektui būtų sudarytos sąlygos perimti vaistines su visais ištekliais, būtinais veiklos vykdymui, įskaitant sutartis su tiekėjais, prekių atsargas, licencijas, darbuotojus ir kt. Asmens, kuriam perleidžiamos nurodytos vaistinės, kandidatūra turi būti suderinta su Konkurencijos taryba, gaunant raštišką Konkurencijos tarybos pritarimą iki tokio sandorio įvykdymo. Minėti galimų konkurencijos ribojimo problemų sprendimo variantai buvo pasiūlyti pačios UAB „Gintarinė vaistinė“ iniciatyva.

Konkurencijos tarybos nuomone, UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikti pasiūlymai ir jų pagrindu Konkurencijos tarybos nutarime numatyti įpareigojimai laikytini tinkamais ir proporcingais išspręsti konkurencijos ribojimo problemas atitinkamose lokalinėse rinkose.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu galima susipažinti - čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams