BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LEISTA KONCENTRACIJA ENERGETIKOS SEKTORIUJE

Nyderlanduose registruota bendrovė „GE Capital Global Energy Investments B.V.“ galės įsigyti 20,13 proc. UAB „Green Charge“ akcijų ir įgyti bendrąją jos kontrolę kartu su esamu akcininku „E energija“. Leidimą vykdyti šią koncentraciją davė Konkurencijos taryba.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. liepos 17 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„GE Capital Global Energy Investments B.V.“ ir su ja susiję ūkio subjektai investuoja į energetikos sektorių, įskaitant visus atsinaujinančius energijos išteklius, teikia produktus ir paslaugas vėjo energijos gamintojams, gamina ir parduoda sveikatos apsaugos priemones, medžiagas ir įrangą, orlaivių variklius bei atsargines detales, taip pat užsiima orlaivių remonto paslaugos finansavimo veikla.

„E energija“ ir su ja susiję ūkio subjektai teikia valdymo, konsultacijų, projektų vystymo, nekilnojamojo turto nuomos paslaugas, užsiima kontroliuojančiųjų bendrovių veikla, patronuojamų įmonių veiklos finansavimu, gamina šilumą ir elektrą, tiekia šilumą, karštą vandenį bei biokurą, plėtoja vėjo ir saulės energetikos projektus ir kt.

„Green Charge“ šiuo metu aktyvios veiklos nevykdo. Su ja susijusi UAB „L-Vėjas“ Lietuvoje rengiasi statyti ir eksploatuoti vėjo jėgainių parką ir gaminti vėjo elektros energiją.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Atnaujinta: 2020 08 11