BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LEISTA VYKDYTI KONCENTRACIJĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SEKTORIUJE, TAČIAU TIK ĮGYVENDINUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Konkurencijos taryba leido investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir bendrovėms „Litgaja“ bei „RP PHARMA“ vykdyti koncentraciją ir įgyti įmonės „InMedica“ bei netiesiogiai – „MediCA klinikos“, „Kardiolitos“, „Bendrosios medicinos praktikos“ bei „Svalbono klinikos“ bendrąją kontrolę su sąlyga, kad bus parduota dalis sveikatos priežiūros paslaugų verslo Kauno ir Šiaulių miestuose bei rajonuose.

Konkurencijos taryba šių metų vasario 12 d. gavo pranešimą apie planuojamą įgyvendinti koncentraciją, investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (netiesiogiai per valdomą įmonę „BSGF Sanus“), bendrovėms „Litgaja“ ir „RP PHARMA“ įgyjant bendrąją įmonės „InMedica“ kontrolę ir netiesiogiai įgyjant bendrovių „MediCA klinika“, „Kardiolita“, „Bendrosios medicinos praktika“ bei „Svalbono klinika“ bendrąją kontrolę.

Nagrinėdami minėtos koncentracijos pranešimą, institucijos ekspertai iš įvairių sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų, taip pat įstaigų, institucijų bei organizacijų rinko ir analizavo duomenis, siekdami išsamiai įvertinti sandorio dalyvių ir jų konkurentų padėtį kiekvienoje atitinkamoje rinkoje, taip pat galimus jų padėties pokyčius ateityje, kad nustatytų, ar įgyvendinus sandorį nebus padarytas neigiamas poveikis konkurencijai.

Konkurencijos taryba pritarė Susijungimų priežiūros grupės išvadai, kad nesant bendrąją kontrolę įgyjančių ūkio subjektų įsipareigojimų, dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugų teikimo rinkose Kauno mieste bei rajone, taip pat mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos ir urologijos paslaugų teikimo rinkose Šiaulių mieste bei rajone.

Siekdami pašalinti galimas neigiamas koncentracijos pasekmes konkurencijai, pranešimą pateikę ūkio subjektai 2021 m. lapkričio 8 d. Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus, kurie lapkričio 12 d. buvo patikslinti. Juose, be kita ko, įsipareigojama atskirti dalį „InMedica“ verslo ir jį perleisti pirkėjui (ar pirkėjams), įskaitant visus šios bendrovės kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos mokamas antrinio lygio ambulatorines paslaugas Kauno mieste bei rajone teikiančius specialistus ir visus minėtos bendrovės kardiologijos ir urologijos mokamas antrinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančius specialistus Šiaulių mieste bei rajone.

Ūkio subjektai taip pat įsipareigoja nedidinti specialistų (gydytojų), teikiančių mokamas kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugas Kauno mieste bei rajone ir mokamas kardiologijos ir urologijos paslaugas Šiaulių mieste bei rajone, etatų, nevilioti ir neskatinti perleistų darbuotojų nutraukti darbo santykius su verslo pirkėju (-ais), su jais susijusiomis įmonėmis, ir neatlikti bet kokių veiksmų, kurie galėtų daryti neigiamą įtaką perleistų gydytojų etatams ar darbo krūviui. Be to, įsipareigojama bendrovės „InMedica“ klinikose, iš kurių buvo perleisti specialistai, neteikti atitinkamų paslaugų, t. y. mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugų Kauno mieste bei rajone ir mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos ir urologijos paslaugų Šiaulių mieste bei rajone.

Įvertinusi koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, taip pat įsipareigojimus ir viešosios konsultacijos metu gautas dviejų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių bendrovių nuomones, Konkurencijos taryba nusprendė leisti vykdyti minėtą sandorį, tačiau su sąlyga, kad dalis bendrovės „InMedica“ verslo Kauno ir Šiaulių miestuose bei rajonuose bus perleista institucijos patvirtintam pirkėjui ar pirkėjams įsipareigojimuose nustatytomis sąlygomis.

Konkurencijos taryba daro išvadą, jog, tinkamai ir laiku įgyvendinus įsipareigojimus, bus pašalintos institucijos nustatytos neigiamos koncentracijos pasekmės atitinkamose rinkose, t. y. nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Vėliau Konkurencijos taryba vertins ne tik potencialių pirkėjų kandidatūras, bet ir tvirtins patikėtinį – jis institucijai padės prižiūrėti, kaip pranešimą pateikę ūkio subjektai laikosi įsipareigojimuose nustatytų sąlygų, kurias privalės įvykdyti, kad galėtų įgyvendinti sandorį.

Ūkio subjektai, pažeidę koncentracijos vykdymo sąlygas ir neįvykdę įsipareigojimų, negalės įgyvendinti sandorio.

Konkurencijos tarybos nutarimo išrašą rasite čia.

Atnaujinta: 2022 03 14