Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


LIETUVOJE SUTEIKIAMA VIS DAUGIAU VALSTYBĖS PAGALBOS

2019 11 26
vp6.jpg

Konkurencijos taryba, susisteminusi iš Europos Komisijos gautą informaciją, parengė 2018 m. statistinę Lietuvoje suteiktos valstybės pagalbos ataskaitą.

2018 m. Lietuvoje buvo suteikta 568,68 mln. Eur valstybės pagalbos – tai ketvirtadaliu daugiau nei 2017 m. ir net 3 kartus daugiau nei 2014 m.  

Suteikiamos valstybės pagalbos didėjimas sietinas su 2013–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpio pabaiga. Programavimo periodo pradžioje buvo peržiūrėti ir keičiami teisės aktai, kurtos naujos paramos priemonės, o periodo antroje pusėje paramos priemonės imtos įgyvendinti.

Pernai daugiausia valstybės pagalbos priemonių buvo įgyvendinta kultūros, energetikos ir aplinkosaugos sektoriuose. Valstybės pagalba taip pat buvo teikta mokslinių tyrimų, užimtumo, transporto, žemės ūkio ir kitoms paramos priemonėms įgyvendinti.

Valstybės pagalba yra parama, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.

Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Ji atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

Konkurencijos taryba taip pat viešosioms institucijoms ir ūkio subjektams teikia konsultacijas, siekdama padėti įvertinti, kada valstybės paramos priemonės yra laikomos (arba nelaikomos) valstybės pagalba, veda mokymus ir aiškina, kodėl valstybės pagalbos kriterijus atitinkanti parama gali būti teikiama tik iš anksto apie ją pranešus Europos Komisijai ir gavus jos pritarimą. Priešingu atveju teikiama valstybės pagalba būtų laikoma neteisėta ir, Europos Komisijai pripažinus jos nesuderinamumą su bendrąja rinka, gali būti išieškota iš pagalbos gavėjų su palūkanomis.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą rasite čia.