BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖMS ATSIVĖRĖ GALIMYBĖ GAUTI DIDESNĘ PARAMĄ

2014 02 13

2013 m. pabaigoje Europos Komisija priėmė 2 naujus de minimis (nereikšmingos) pagalbos teikimą reglamentuojančius teisės aktus, kurie įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.

Naujame 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje nustatyta padidinta 15 000 eurų de minimis pagalbos riba vienam ūkio subjektui žemės ūkio sektoriuje, o taip pat padidinta bendra de minimis pagalbos suma Lietuvos žemės ūkio produkto gamybos sektoriaus įmonėms. Reglamente taip pat pateikiami vienos įmonės ir susijusių įmonių apibrėžimai.

Naujame 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai aiškiau apibrėžiama vienos įmonės sąvoka ir išaiškinta, kokios įmonės laikytinos susijusiomis įmonėmis. Išaiškinta, kad susijusių įmonių grupė yra laikoma viena įmone ir visai grupei gali būti suteikiama de minimis pagalba, neviršijanti viršutinės leistinos ribos. Bendra de minimis pagalbos suma vienai įmonei per trejų finansinių metų laikotarpį nesikeičia - 200 000 eurų. Naujame teisės akte keičiamos ankstesnio reglamento nuostatos, numatančios kada teikiama de minimis pagalba, kurią sudaro paskolos ir garantijos.

Plačiau apie svarbiausias patikslintas ir naujas taikomas nuostatas įsigaliojusiuose de minimis pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose skelbiama čia (225.8 KB ).

Atkreipiame dėmesį, kad Suteiktos valstybės pagalbos registrą administruoja Konkurencijos taryba. 2013 m. ūkio subjektams nereikšminga pagalba (NP) buvo suteikta 12986 kartus. Vidutiniškai vienu atveju suteikta NP suma: 23855 Lt. Bendra suteikta NP suma: 309,8 mln. Lt. NP žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje suteikta 8738 kartus. Vidutiniškai vienu atveju NP žemės ūkio sektoriuje suteikta suma: 348 Lt. Bendra suteikta NP žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje suma: 3 mln. Lt. NP žuvininkystės sektoriuje suteikta 9 kartus. Vidutiniškai vienu atveju žuvininkystės sektoriuje suteikta NP suma: 2200 Lt. Bendra žuvininkystės sektoriuje suteikta NP suma: 19,8 tūkst. Lt.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Konkurencijos taryba konsultuoja  ketinančius gauti arba jau gaunančius valstybės pagalbą ūkio subjektus.

Maloniai prašome į konsultacijas registruotis tel. (8 5) 2613157 arba el. paštu: laima.kirkilovskiene@kt.gov.lt.

Registruojantis nurodykite Jūsų vardą, pavardę, atstovaujamą ūkio subjektą ir kontaktus bei, konsultacijos efektyvumui užtikrinti, trumpai išdėstykite rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos apie tai kam, kokiomis sąlygomis ir kas teikia valstybės pagalbą skelbiama Konkurencijos tarybos svetainės skiltyje Valstybės pagalba.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 19