BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

„LINAS AGRO GROUP“ GALĖS ĮSIGYTI „KAUNO GRŪDŲ“ ĮMONIŲ GRUPĘ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Linas Agro Group“ įsigyjant po 100 proc. įmonių „TABA Holding“ ir „Kormoprom invest“, 85,9073 proc. „Kauno grūdų“, 87,6078 proc. Vilniaus paukštyno, 91,5467 proc. Kaišiadorių paukštyno ir 79,2463 proc. bendrovės „Zelvė“ akcijų bei įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2021 m. vasario 9 d. Kiti rinkos dalyviai (suinteresuoti asmenys) Konkurencijos tarybai nepateikė argumentuotų nuomonių apie būsimo sandorio galimas neigiamas pasekmes konkurencijai.

Siekdama gauti reikiamos informacijos, Konkurencijos taryba kreipėsi ir gavo paaiškinimus ne tik iš koncentracijos dalyvių, bet ir iš ūkio subjektų, užsiimančių įvairiomis susijusiomis veiklomis, įskaitant prekybą augalų apsaugos produktais, mineralinėmis trąšomis, kombinuotaisiais pašarais ir pašarinėmis žaliavomis, sėklomis, vištienos produktais, grūdinių, aliejingų sėklų ir ankštinių kultūrų supirkimu bei pardavimu. Taip pat surinkti ir įvertinti paaiškinimai iš įvairių duomenis renkančių institucijų bei galutinių vartotojų, pavyzdžiui, sėklas perkančių ūkininkų.

Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatyta, jog sandorio šalys neužima pakankamai stiprios padėties atitinkamose rinkose, kad būtų galima jas vertinti kaip dominuojančias. Nors tam tikrose rinkų segmentuose koncentracijos dalyvių pardavimų dalis, palyginti su konkurentais, yra didesnė, tačiau tiek efektyviai veikiančių konkurentų skaičius, tiek jų parduodamų produktų įvairovė yra pakankami, o konkurentai nesusiduria su reikšmingais apribojimais norėdami padidinti savo pardavimus, įskaitant ir naujas produktų kategorijas. Be to, kai kuriose rinkose nemažą konkurencinį spaudimą daro užsienio tiekėjai.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Linas Agro Group“ yra kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė. Grupę sudaro ūkio subjektai, vystantys žemės ūkio ir maisto pramonės veiklą, kurios pagrindinės sritys yra šios: paukštininkystė (vienadienių viščiukų perinimas ir didmeninė prekyba, mėsinių viščiukų auginimas, mėsinių  broilerių pirkimas, skerdimas, perdirbimas, produktų gamyba ir prekyba, grūdininkystė (pasėlių auginimas, supirkimas ir pardavimas), grūdų elevatorių paslaugos, prekyba sėklomis, trąšomis ir kitais žemės ūkio produktais, žaliavomis, skirtomis pašarų gamybai, paruoštais pašarais gyvuliams, taip pat žemės ūkio technikos tiekimas žemdirbiams, mėsinių galvijų auginimas, pienininkystė, biokuro gamyba ir prekyba ir kt.

Bendrovės „TABA Holding“, „Kauno grūdai“, Vilniaus paukštynas, Kaišiadorių paukštynas, „Kormoprom invest“ ir „Zelvė“ užsiima miltų ir jų produktų prekyba, paukštininkyste (tėvinių pulkų auginimu, vienadienių viščiukų perinimu ir didmenine prekyba, mėsinių viščiukų auginimu, mėsinių broilerių pirkimu, skerdimu, perdirbimu, produktų gamyba ir prekyba), taip pat grūdininkyste (pasėlių supirkimu ir pardavimu), greitai paruošiamų produktų gamyba ir prekyba, augalininkystės apsaugos priemonių, kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba bei kt.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nekonfidencialus nutarimo tekstas paskelbtas čia.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Atnaujinta: 2022 09 05