Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


LR KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL KARTELINIŲ SUSITARIMŲ VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

2014 08 20

Rugpjūčio 20 d. Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamoms bendrovėms UAB „Aestus”, UAB „Aketus”, UAB „Baltic Transport Service”, UAB „Convertus”, UAB „Effectivus”, UAB „Gedarta”, UAB „UGNA” filialui pranešimą apie tyrimo išvadas. Tyrimą atlikusių tyrėjų preliminariu vertinimu, tarp minėtų ūkio subjektų buvo sudaryti draudžiami susitarimai 2011 -2012 m. vykdytų viešųjų pirkimų metu.

Bendrovėms išsiųstame pranešime reiškiami įtarimai dėl 2011 m. sudarytų draudžiamų susitarimų tarp UAB „Convertus”, UAB „Effectivus”, ir UAB „UGNA” filialo, taip pat – dėl 2012 m.  UAB „Baltic Transport Service” organizuotų viešųjų pirkimų metu susitarimų tarp UAB „Aestus”, UAB „Aketus” ir UAB „Gedarta”. UAB „Baltic Transport Service“ siūloma pripažinti 2011 - 2012 m. skatinus sudaryti kitas bendroves draudžiamus susitarimus. Išsiųstame pranešime siūloma minėtoms bendrovėms taikyti Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje numatytas sankcijas.

Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami ūkio subjektai gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Konkurencijos taryba pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia ūkio subjektams sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, toks pat draudimas įtvirtintas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnyje.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

2. Už draudžiamus susitarimus  ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (LR Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1d.);

3. Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų be šioje dalyje nustatyto teisės apribojimo, papildomai gali būti skiriama bauda iki penkiasdešimt tūkstančių litų. (LR Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1d.).

Atstovė viešiesiems ryšiams