BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LVAT IŠ NAUJO NAGRINĖS GINČĄ DĖL SOLIDARIOS BAUDOS ĮMONĖMS, KLIUDŽIUSIOMS KONKURENCIJOS TARYBAI ATLIKTI TYRIMĄ, SKYRIMO

2021 05 06

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nusprendė atnaujinti bylą ir dar kartą nagrinėti klausimą, ar pagrįstai Konkurencijos taryba skyrė solidarią baudą bendrovėms „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“, kurios kliudė institucijai atlikti patikrinimą.

LVAT, išnagrinėjusi tiek Konkurencijos tarybos, tiek abiejų bendrovių apeliacinius skundus, konstatavo, kad byla yra sudėtinga, o joje keliamų aktualių klausimų (dėl solidariosios atsakomybės taikymo, baudų apskaičiavimo ir paskyrimo) procesinis sprendimas gali būti reikšmingas vienodos administracinių teismų praktikos formavimui. Todėl nuspręsta atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir siūlyti LVAT pirmininkui sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją.

2020 m. vasarį Vilniaus apygardos administracinis teismas buvo nutaręs iš dalies patenkinti bendrovių „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ skundus ir grąžinti Konkurencijos tarybai išspręsti klausimą dėl baudų individualizavimo, apskaičiavimo ir paskyrimo. Šį sprendimą aukštesnės instancijos teismui skundė ir Konkurencijos taryba, ir įmonės.

Priminsime, kad minėtos bendrovės 2019 m. rugsėjį buvo nubaustos solidaria 1 074 416 Eur bauda už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą ir gauti tyrimui reikalingus dokumentus.

Konkurencijos įstatyme numatyta, jog ūkio subjektai privalo nekliudyti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą, peržiūrėti dokumentus, nepaisant to, kokioje laikmenoje šie saugomi, gauti jų kopijas ir išrašus bei kitą informaciją, reikalingą tyrimui atlikti. Už kliudymą atlikti tyrimą gali būti skirta bauda iki 1 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Atnaujinta: 2021 05 06