BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

LVAT PAKEITĖ SPRENDIMĄ DĖL ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS DVIEJŲ KARTELĮ SUDARIUSIŲ ĮMONIŲ VADOVAMS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) sprendimo dalį, kuria bendrovės „Ledevila“ vadovui ir buvusiai „Elmis“ vadovei buvo skirtos asmeninės sankcijos už tai, kad jie tiesiogiai prisidėjo prie konkurencijos teisės pažeidimų. Teismas išaiškino, kad pirmosios instancijos teismas turėjo nutraukti administracinės bylos dalį dėl prašymo skirti sankcijas šiems asmenims, kadangi Konkurencijos taryba dėl sankcijų skyrimo įmonių vadovams kreipėsi praėjus Konkurencijos įstatyme nustatytam terminui.

LVAT pasirėmė savo anksčiau suformuota praktika, kad terminas Konkurencijos tarybai kreiptis į teismą dėl sankcijų vadovams prasideda tą dieną, kai institucijos nutarimas dėl sankcijų ūkio subjektams įsiteisėja konkrečios įmonės atžvilgiu, nepaisant to, kad kiti pažeidimo dalyviai apskundė Konkurencijos tarybos nutarimą.

LVAT paliko nepakeistą VAAT sprendimą dėl sankcijų skyrimo buvusiai įmonės „Vortex Capital“ vadovei, – teisėjų kolegija, įvertinusi Laurai Kiaulevičiūtei skirtą sankciją, t. y. apribotą teisę 3 metus užimti vadovaujančias pareigas ir skirti 1000 Eur baudą, neturėjo pagrindo pripažinti, kad VAAT nesilaikė teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principų, netinkamai vertino reikšmingas aplinkybes ar pažeidė procedūrinius reikalavimus.

Konkurencijos taryba 2017 m. nustatė, kad minėtos bendrovės, dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose statybos ir įrengimo darbams pirkti, tarpusavyje derino komercinius pasiūlymus (įskaitant pasiūlymų kainą) ir sudarė sąlygas pirkimus laimėti bendrovei „ Vortex Capital“.

Kai tokias išvadas patvirtino LVAT, Konkurencijos taryba kreipėsi į VAAT dėl sankcijų skyrimo vadovams, kurie tiesiogiai prisidėjo prie kartelio sudarymo, ir prašė jiems 4 metus apriboti teisę eiti viešojo ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti valdymo organo nariu bei skirti po 6 000 Eur baudą. Nors VAAT iš dalies patenkino Konkurencijos tarybos prašymą ir skyrė asmenines sankcijas visų trijų įmonių vadovams, LVAT paliko galioti tik buvusiai „Vortex Capital“ vadovei skirtą asmeninę atsakomybę, nes „Elmis“ ir „Ledevila“ neskundė Konkurencijos tarybos nutarimo dėl kartelio sudarymo, kas reiškia, kad institucija turėjo kreiptis į VAAT anksčiau, nelaukdama LVAT sprendimo dėl „Vortex Capital“.

Konkurencijos įstatymas numato, kad ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Papildomai taip pat gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur. Atsakomybė gresia ir tiems vadovams, kurie nutraukė darbo santykius su įstatymą pažeidusiais ūkio subjektais, tačiau yra prisidėję prie pažeidimo.

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymu, visų ūkio subjektų vadovų, kuriems galioja teismų paskirtos sankcijos, sąrašas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Pagal Konkurencijos tarybos asmens duomenų tvarkymo taisykles ši informacija skelbiama iki teismo paskirtų sankcijų galiojimo pabaigos. 

Atnaujinta: 2021 03 05