BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

M.A.M.A. RENGINIO ORGANIZATORIAMS SUTEIKTA PARAMA GALI BŪTI LAIKOMA NETEISĖTA VALSTYBĖS PAGALBA (patikslintas pranešimas)

2021 04 12

Konkurencijos taryba išnagrinėjo informaciją dėl Kauno miesto savivaldybės skirtos paramos M.A.M.A. renginio organizatoriams ir paragino savivaldybę įteisinti suteiktą paramą, kad ji nebūtų laikoma neteisėta valstybės pagalba.

Viešai išplatintoje informacijoje nurodoma, kad 45 000 Eur paramą M.A.M.A. renginį organizavusiai VšĮ „M.A.M.A. pramogos“ savivaldybė suteikė iš savo biudžeto per programą „Iniciatyvos Kaunui“. Konkurencijos taryba, koordinuojanti valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimus, atkreipė savivaldybės dėmesį, kad VšĮ „M.A.M.A. pramogos“ vykdo konkursų, apdovanojimų, renginių organizavimo ir panašią veiklą, kuri yra laikoma ūkine komercine veikla, todėl įstaigai taikomos konkurencijos taisyklės.

Įvertinusi M.A.M.A. renginio organizatoriams suteiktos paramos atitiktį valstybės pagalbos kriterijams, Konkurencijos taryba informavo Kauno miesto savivaldybę, kad suteikta parama juos visus tenkina: parama yra selektyvi, nes ją gavo konkretus ūkio subjektas, t. y. įstaiga; parama suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kadangi buvo palengvinta minėto ūkio subjekto finansinė našta ir sustiprinta jo padėtis rinkoje, palyginus su konkuruojančiomis įmonėmis. Be to, įstaiga, vykdydama konkursų, apdovanojimų, renginių organizavimo veiklą, konkuruoja su analogišką ar panašią veiklą vykdančiais ūkio subjektais, įsteigtais tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse, todėl, Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju būtų tenkinami ir poveikio prekybai ir konkurencijai tarp valstybių narių kriterijai.

„Tuo atveju, kai ūkio subjektams teikiama parama atitinka visus valstybės pagalbos kriterijus, pagalbos teikėjas turi dvi galimybes. Pirma, pranešti Europos Komisijai apie numatomą teikti valstybės pagalbą. Antra, tokios priemonės gali būti įgyvendinamos laikantis kurio nors iš Komisijos reglamentų, atleidžiančių nuo pareigos priemonę derinti su Europos Komisija, nuostatų“, – rašoma savivaldybei adresuotame Konkurencijos tarybos rašte.

Atsižvelgdama į tai, kad Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre nėra įregistruota informacija apie savivaldybės suteiktą paramą VšĮ „M.A.M.A. pramogos“, Konkurencijos taryba mano, kad ši parama gali būti laikoma neteisėta valstybės pagalba. Savivaldybei nurodyta imtis veiksmų, kad suteikta parama būtų įteisinta, kitu atveju ji gali būti laikoma neteisėta ir Europos Komisijos ar nacionalinių teismų sprendimu gali būti išieškota iš pagalbos gavėjo su palūkanomis.

Atnaujinta: 2021 04 12