BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI GALI SUKURTI NELYGIAS KONKURENCIJOS SĄLYGAS

Konkurencijos taryba, įvertinusi Miškų įstatymo projektą, atkreipė Aplinkos ministerijos dėmesį, kad numatoma pirmenybės teisė tam tikriems asmenims įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypus  gali sukurti nelygias konkurencijos sąlygas, todėl siūlomų pataisų rengėjai turėtų atlikti projekto poveikio konkurencijai vertinimą.

Miškų įstatymo projekte nebelieka nuostatos, ribojančios bendrą asmeniui priklausantį miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotą iki 1 500 ha, tačiau išlieka nuostata, suteikianti pirmenybę miško žemės sklypą įsigyti asmenims, kurių nuosavybė ribojasi su parduodamu sklypu. Toks reguliavimas, Konkurencijos tarybos nuomone, įtvirtintų miškų savininkų pirmenybės teisę toliau plėsti savo valdomą plotą, tuo tarpu kiti ūkio subjektai, kurie neturi miškų ūkio paskirties žemės arba jų žemė nesiriboja su parduodamu sklypu, atsidurtų nelygiavertėje padėtyje.

Atsižvelgiant į šias pastabas, Aplinkos ministerijai rekomenduojama atlikti teisės akto poveikio konkurencijai vertinimą bei išanalizuoti, ar projekto neigiama įtaka konkurencijai nenusveria galimos teigiamos įtakos siekiamiems tikslams. Jeigu neigiama įtaka konkurencijai reikšmingesnė negu galimas teigiamas poveikis, tokio reguliavimo reikėtų atsisakyti.

Įstatymo pakeitimais, be kita ko, planuojama numatyti kompensacijas privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos apribojimus miškuose, esančiuose ne saugomose teritorijose. Taip pat siūlomas mechanizmas, leidžiantis finansuoti tam tikrą ūkinę veiklą iš privalomųjų atsiskaitymų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Konkurencijos taryba pažymi, jog tokios kompensacijos galimai atitiktų visus Sutartyje dėl ES veikimo numatytus valstybės pagalbos kriterijus, todėl galėtų būti teikiamos tik laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių reikalavimų, t. y. tik pateikus pranešimą Europos Komisijai ir gavus jos leidimą.

Atnaujinta: 2023 11 22