BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

MOLĖTŲ RAJONO IR KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NETINKAMAI ORGANIZAVO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

2014 06 27

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nustatė, kad Molėtų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybės netinkamai organizavo komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybėms priskirtose teritorijose ir pažeidė Konkurencijos įstatymą.

Tyrimo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimų metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad šiuo metu komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo rinkoje Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikia vienintelis ūkio subjektas – savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“, kuriai savivaldybės administracija be konkurenciją užtikrinančios procedūros neribotam laikotarpiui suteikė išimtines teises teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas.

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nustatė, kad yra ir daugiau įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti šias paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės  teritorijoje.

Konkurencijos taryba pažymėjo, kad savivaldybė be konkurencingos procedūros suteikusi išimtines teises teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas savo kontroliuojamai įmonei privilegijavo ją kitų ūkio subjektų atžvilgiu, ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Tyrimo dėl Molėtų rajono savivaldybės sprendimų metu Konkurencijos tarybos ekspertai taipogi nustatė, kad yra ir daugiau įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Molėtų rajono savivaldybės  teritorijoje, tačiau Molėtų rajono savivaldybė būtent bendrovei „Molėtų švara“ neskelbdama konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros suteikė išimtines teises veikti atitinkamoje rinkoje ir taip užkirto kelią kitų potencialių dalyvių galimybėms konkuruoti dėl teisės teikti šias paslaugas.

Konkurencijos taryba įpareigojo Kaišiadorių rajono ir Molėtų rajono savivaldybes ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje panaikinti konkurenciją ribojančius sprendimus.

2013 m. net 7 Konkurencijos tarybos tyrimai dėl konkurenciją ribojančių viešojo administravimo subjektų veiksmų buvo susiję su konkurencijos teisės pažeidimais komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje.

Konkurencijos taryba, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 2014 m. vasario mėnesį pradėjo rinkos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sektorių ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

„Konkurencijos taryba siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų nediskriminacines konkurencijos sąlygas ir  veiktų viena kryptimi – savo veiksmais skatintų veiksmingą konkurenciją“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės), kurios išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną (213.1 KB ), kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

Konkurencijos tarybos nutarimai dėl Molėtų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių veiksmų skelbiami institucijos svetainės skiltyje Naujausi nutarimai.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 20