Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NAUJA TVARKA: KAS KEISIS PRANEŠANT APIE KONCENTRACIJĄ

2015 08 17

Naujoji pranešimo apie koncentraciją tvarka, įsigaliosianti nuo 2016 m. sausio 1-osios, buvo kuriama atvirai diskutuojant su teisininkų ir verslo bendruomene, remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis bei naujausia Konkurencijos tarybos patirtimi.

Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos naujovės:

  • detalizuojami koncentracijoje dalyvaujančių asmenų nustatymo ir jų pajamų apskaičiavimo atvejai;
  • aprastesnis finansinių dokumentų apie koncentracijos dalyvių pajamas pateikimas;
  • galimybė neteikti informacijos, jei jos įmonė negali gauti;
  • viešas santraukos apie planuojamą koncentraciją skelbimas;
  • įsipareigojimų teikimo procedūra;
  • nauja pranešimo apie koncentraciją forma.

Naujoje tvarkoje pateikiama daugiau ir išsamesnių paaiškinimų: nurodoma, kas yra laikomi koncentracijoje dalyvaujančiais asmenimis, paaiškinamos sudėtingesnės pajamų apskaičiavimo situacijos, pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai.

Įsigaliojus naujai tvarkai, koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų paskutinių prieš koncentraciją ūkinių metų finansines ataskaitas bus galima pateikti be akcininkų patvirtinimo. Tiesa, papildomai reikės pateikti ir priešpaskutinių prieš koncentraciją ūkinių metų patvirtintas finansines ataskaitas, kad Konkurencijos taryba galėtų tinkamai įvertinti įmonių rodiklius.

Naujoje tvarkoje neliko reikalavimo teikti audituotas finansines ataskaitas. Finansinių ataskaitų neprivalančios sudaryti įmonės informaciją apie gautas pajamas galės pateikti vadovo pasirašytu raštu.

Įsigaliojus naujai tvarkai, ūkio subjektai galės prašyti Konkurencijos tarybos leidimo neteikti tam tikros informacijos, jei jos gauti negali. Naujoje tvarkoje yra akcentuojama ūkio subjektų prievolė pateikti išsamią ir teisingą informaciją – Konkurencijos tarybai pateikiamos informacijos kokybė yra viena svarbiausių prielaidų greitai išnagrinėti pranešimą. Jeigu koncentracijos nagrinėjimo metu paaiškės, jog šalys pranešime pateikė ne visą privalomą informaciją, Konkurencijos taryba koncentracijos nagrinėjimo terminą galės pradėti skaičiuoti iš naujo – nuo tos dienos, kai bus pateikta visa informacija.

Dar viena naujovė – Konkurencijos tarybos interneto svetainėje bus skelbiama koncentracijos dalyvių pateikta nekonfidenciali santrauka apie planuojamą vykdyti koncentraciją, kurioje bus nurodomi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai, jų ūkinės veiklos sritys bei koncentracijos būdas. Visi suinteresuoti asmenys, kaip ir iki šiol, turės galimybę Konkurencijos tarybai teikti argumentuotas nuomones dėl numatomos koncentracijos neigiamų pasekmių konkurencijai.

Nuomones pateikę asmenys koncentracijos nagrinėjimo procedūros eigoje bus informuojami apie Konkurencijos tarybos preliminarias išvadas, turės galimybę dalyvauti koncentracijos dalyvių išklausymo posėdyje ir pateikti Konkurencijos tarybai paaiškinimus.

Nauja tvarka nustato įsipareigojimų, kurie pašalintų neigiamą koncentracijos poveikį konkurencijai, teikimo Konkurencijos tarybai procedūrą. Įsipareigojimus šalys galės teikti kartu su pranešimu apie koncentraciją, koncentracijos nagrinėjimo eigoje arba gavę Konkurencijos tarybos preliminarias išvadas, jog dėl ketinamos vykdyti koncentracijos bus reikšmingai apribota konkurencija. Kartu su įsipareigojimais reikės pateikti ir nekonfidencialią įsipareigojimų versiją, kurią Konkurencijos taryba paskelbs savo interneto svetainėje tam, kad suinteresuoti asmenys galėtų susipažinti su siūlomų įsipareigojimų turiniu bei juos įvertinti.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keisis ir Pranešimo apie koncentraciją forma, kuri parengta atsižvelgiant į aktualias Europos Komisijos teisės aktų nuostatas koncentracijos priežiūros srityje.

Pranešime apie koncentraciją pateikiamos informacijos kiekis priklausys nuo koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų užimamų rinkų dalių. Įsigaliojus naujai tvarkai, reikės pateikti informaciją ir apie visas galimas alternatyvias rinkas. Jei koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų po koncentracijos užimamos atitinkamų rinkų dalys rodytų, kad koncentracija yra susijusi su veikiamomis arba galinčiomis turėti didelį poveikį rinkomis, koncentracijos dalyviai Konkurencijos tarybai apie tokias rinkas turės pateikti išsamią informaciją už trejus metus.

Apie kitas nagrinėtinas rinkas reikės pateikti gerokai mažiau informacijos ir tik už vienerius metus. Konglomeratinių koncentracijų atveju pakaks pateikti informaciją, patvirtinančią, kad ūkio subjektai iki koncentracijos veikė ir po koncentracijos veiks skirtingose ir vertikaliai nesusijusiose rinkose.

Atsižvelgiant į Europos Komisijos teisės aktų nuostatas, naujoje pranešimo apie koncentraciją formoje detaliau nurodoma, kokios rinkos yra laikomos „veikiamomis“, „didelį poveikį turinčiomis“ ar „kitomis nagrinėtinomis rinkomis“.

Naujoji tvarka jau paskelbta Teisės aktų registre, tad kviečiame visus planuojančius naujus sandorius susipažinti su ja jau dabar. Šių metų spalį Konkurencijos taryba pakvies verslo ir teisininkų bendruomenę į naujos tvarkos pristatymus – tikimės, kad visi kartu tinkamai pasiruošime naujovėms ir 2016 m. sausio 1 d. neužklups mūsų netikėtai.

Nuoroda į straipsnį vz.lt/izvalgos/2015/08/17/nauja-tvarka-kas-keisis-pranesant-apie-koncentracija