BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NAUJASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS SKATINS SĄŽININGĄ KONKURENCIJĄ

Liepos 1 d. įsigaliojusi nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija atveria perkančiosioms organizacijoms daugiau galimybių savarankiškai šalinti iš pirkimų tiekėjus, galimai sudariusius susitarimus, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją.

Naujajame įstatyme įtvirtinta nuostata, jog „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų“.

Nuo liepos 1 d. perkančiosios organizacijos gali operatyviai reaguoti į konkurenciją iškreipiantį tiekėjų elgesį ir tokiu būdu užtikrinti vykdomų pirkimų efektyvumą. Turėdamos įtikinamų duomenų apie galimai sudarytą tiekėjų susitarimą, kuriuo siekiama iškreipti konkurenciją, perkančiosios organizacijos gali pašalinti tokį susitarimą sudariusius tiekėjus iš pirkimo procedūros, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjų susitarimo faktas buvo nustatytas kitų institucijų ar teismų ir ar tokia sąlyga buvo numatyta pirkimo dokumentuose.

Susitarimams, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją, visų pirma priskiriami tiekėjų karteliai (nepriklausomų tiekėjų sudaryti konkurenciją ribojantys susitarimai). Tačiau perkančiosios organizacijos gali taikyti šį tiekėjų šalinimo pagrindą ir turėdamos duomenų, kad tarpusavyje susijusios bendrovės derino savo veiksmus ir tik imitavo konkurenciją pirkime.

Naujasis įstatymas sukuria prielaidas stiprinti sąžiningą konkurenciją viešuosiuose pirkimuose – jo nuostatos pačioms perkančiosioms organizacijoms leidžia užtikrinti, kad dalyvauti ir varžytis jų vykdomuose pirkimuose galėtų tik savo veikloje sąžininga konkurencija besivadovaujantys tiekėjai.

Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

Perkančiosioms organizacijoms atpažinti tiekėjų galimai sudarytus susitarimus, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją, gali padėti įvairūs požymiai – nuo vienodų klaidų, pavyzdžiui, rašybos ar skaičiavimo, tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose iki tiekėjų rotacijos, t. y. kai viešųjų pirkimų laimėtojais paeiliui tampa vienas iš kelių susitarimą sudariusių tiekėjų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atpažinti tokius tiekėjų susitarimus,  ir ką daryti juos įtarus, perkančiųjų organizacijų atstovai gali rasti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje arba kreiptis į Konkurencijos tarybos ekspertus el. paštu egle.malonyte@kt.gov.lt arba tel. (8 5) 260 8879.

Naujasis įstatymas parengtas pagal ir suderintas su 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB. Vienas pagrindinių direktyvos tikslų – didinti konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.

Atnaujinta: 2017 07 03