Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NAUJI KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI - IR ĮMONIŲ, IR VALSTYBĖS INTERESAMS GINTI

2014 01 29


Giedrė Jarmalytė, Konkurencijos TARYBOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJA

2014 m. sausio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytos baudų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus mokėjimo tvarkos pakeitimai. Konkurencijos įstatymo pakeitimai suteikia galimybę Konkurencijos tarybos (toliau – KT) nubaustoms įmonėms nemokėti paskirtos baudos, kol teismas išnagrinės bylą ir nepriims galutinio sprendimo dėl pažeidimo. Vis dėlto, už laiką, kurį įmonės naudosis teise nemokėti baudų, bus skaičiuojamos 6% metinės palūkanos. 

Ankstesnė baudų mokėjimo tvarka įpareigojo įmones sumokėti baudas per tris mėnesius arba, įmonių prašymu teismui nutarus sustabdyti baudų mokėjimą, mokėjimo terminas sustodavo be jokių pasekmių įmonėms. Naudodamosi tokia tvarka įmonės skųsdavo KT nutarimus be kita ko siekdamos, kad teismas leistų iš karto nemokėti paskirtos baudos.

Nauji Konkurencijos įstatymo pakeitimai atspindi tiek įmonių, tiek valstybės interesus. Įmonės skatinamos atsakingai įvertinti KT nustatytus pažeidimus bei skirtas baudas ir neskųsti jų vien tik turint tikslą baudų mokėjimą atidėti neribotam laikui (kol byla bus nagrinėjama teisme). Teismui patvirtinus Konkurencijos tarybos išvadas dėl pažeidimų, įmonėms į valstybės biudžetą tektų sumokėti ne tik baudas, bet ir priskaičiuotas palūkanas.

Net ir apskundusios Konkurencijos tarybos nutarimus teismui, įmonės gali susimokėti baudas per pirminį trijų mėnesių terminą ir taip išvengti gresiančių palūkanų.

Jei baudą ūkio subjektas sumokėjo nelaukdamas, kol įsiteisės teismo sprendimas, tačiau ji teismo sprendimo sumažinama arba panaikinama, ūkio subjektui bus įskaityta arba grąžinta vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta mokesčių permokų įskaitymo arba grąžinimo tvarka.

Baudų mokėjimo tvarka, kai įmonės turi didesnes galimybes spręsti, kaip joms elgtis - sumokėti baudas iš karto, ar sumokėti jas vėliau, kai įsiteisės teismo sprendimas, kartu sumokant ir palūkanas, yra taikoma ir mokant Europos Komisijos paskirtas baudas.

Trumpai pristatysiu KĮ pakeitimų praktinius aspektus:

Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą.

Tai reiškia, kad KT nutarimą apskundus teismui sustoja baudos ir palūkanų priverstinis išieškojimas, t.y. KT negali kreiptis į antstolį dėl priverstinio baudos išieškojimo, kol bus išnagrinėta byla. Tiesa, ūkio subjektams pareiga mokėti baudą išlieka ir yra nustatoma papildoma pareiga – skaičiuojamos palūkanos.

Konkurencijos įstatymo 39 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, jei bauda nesumokama per tris mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo, pradedamos skaičiuoti Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodytos 6 procentų metinės palūkanos, bei detalizuota palūkanų ir baudos mokėjimo tvarka.

Praėjus trijų mėnesių terminui, nepriklausomai nuo to, ar nutarimas apskundžiamas teismui ar ne, nuo nesumokėtos baudos pradedamos skaičiuoti palūkanos. Jei ūkio subjektas neapskundžia nutarimo, jam palūkanos skaičiuojamos trumpesnį laikotarpį – Konkurencijos įstatymas numato, kad ne ilgiau 180 dienų, tačiau tokiu atveju Konkurencijos taryba iš karto po pirminio trijų mėnesių termino gali kreiptis į antstolius dėl priverstinio baudos išieškojimo. Jei Konkurencijos tarybos nutarimas apskundžiamas teismui, Konkurencijos taryba gali kreiptis į antstolį dėl priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo tik tuo atveju, jei teismas patvirtino Konkurencijos tarybos skirtą baudą.

Minėtos KĮ pataisos įmonėms suteikia daugiau laisvės spręsti, kaip elgtis, kai KT paskiria baudą, tačiau tuo pačiu skatina įmones atsakingai įvertinti savo galimybes joms ginčijantis dėl baudos pagrįstumo.

Nuoroda į publikaciją „Verslo žiniose“: http://vz.lt/blog/2014/1/15/nauji-konkurencijos-istatymo-pakeitimai-ir-imoniu-ir-valstybes-interesams-ginti

Giedrė Jarmalytė, Konkurencijos tarybos vyriausioji patarėja konkurencijos teisės klausimais