Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NAUJI KT KLAUSIMYNAI: APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ DAR PAPRASČIAU

2014 10 07

Konkurencijos taryba pristato du naujus klausimynus, kurie padės dar greičiau bei paprasčiau įvertinti valstybės teikiamą paramą. Abu klausimynai skirti valstybės institucijoms ir ūkio subjektams. Pirmasis padės identifikuoti, ar teikiama parama gali būti traktuojama kaip valstybės pagalba.  Antrasis klausimynas padės nustatyti, ar paramos gavėjas yra susijęs su kitais ūkio subjektais teikiamos mažareikšmės (de minimis) pagalbos prasme.

Valstybės pagalba - tai valstybės ar vietos savivaldos institucijos teikiama finansinė parama ūkio subjektams. Anketoje yra pateikti penki klausimai į kuriuos atsakius, valstybės institucijos bei ūkio subjektai galės objektyviai įsivertinti skiriamą paramą bei žinos ar reikia imtis tolimesnių veiksmų.

Antrasis klausimynas skirtas įvertinti ar paramos gavėjas yra susijęs su kitais ūkio subjektais mažareikšmės teikiamos pagalbos prasme. Pažymėtina, kad nuo š.m. liepos 1 d. pradėjus taikyti naujuosius nereikšmingos pagalbos reglamentus[1] privalu atlikti ir „vienos įmonės“ („vieno ūkio subjekto“, angl. „single undertaking“) vertinimą prieš skiriant mažareikšmę pagalbą. Tikimasi, kad naujasis klausimynas palengvins praktinį mažareikšmės pagalbos reglamentų nuostatų taikymą.

Naujieji Konkurencijos tarybos ekspertų paruošti klausimynai skelbiami institucijos svetainės skiltyje KAIP:

- atpažinti valstybės pagalbą;

- įvertinti sąsajas tarp ūkio subjektų.

Konkurencijos taryba pažymi, kad informacija apie valstybės pagalbos teikimą skelbiama Konkurencijos tarybos svetainės skiltyje “Valstybės pagalba” arba tiesiogiai susisiekę su Konkurencijos tarybos ekspertais telefonu (8 5) 262 7797.

 


[1] 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai;

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje

2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje

 

 

Atstovė viešiesiems ryšiams