BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEAPIBRĖŽTA SITUACIJA KLIUDO NUMATYTI GALIMUS SPRENDIMUS

2001 03 22

Dvi viena su kita susipynusios problemos -įsibėgėjęs LTB privatizavimo procesas ir planuojamas Švedijos bankų susijungimas- apsunkina galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimus, kuriuos reglamentuoja Konkurencijos įstatymas. Ir vieną, ir kitą procesą komplikuoja keletas susijusių jau padarytų ir dar numatomų atlikti teisinių veiksmų, o visų pirma galutinai nepaaiškėjusi situacija dėl numatyto bankų „Swedbank“ ir SEB jungimosi proceso ir tolimesnių teisinių procedūrų.

Posėdyje buvo nagrinėta VĮ „Valstybės turto fondas“ ir „Hansapank AS“ pateikta informacija. Konkurencijos tarybos nariai, analizuodami susiklosčiusią situaciją „Hansapank AS“ privatizuojant AB „Lietuvos taupomasis bankas“ ir vertindami planuojamą „Swedbank“ ir SEB bankų jungimąsi, išreiškė susirūpinimą dėl galimo dominuojančios padėties sukūrimo Lietuvos bankų rinkoje. Tokia padėtis atsirastų įvykus minėtam sandoriui. Tačiau šiuo metu, kol nėra „Swedbank“ ir SEB akcininkų pritarimo bankų susijungimui, Konkurencijos taryba neturi teisinio pagrindo uždrausti „Hansapank AS“ tęsti LTB įsigijimo procesą. Konkurencijos taryba gali reikšti nuomonę ir priimti sprendimus tik vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo reikalavimais ir remdamasi Lietuvos banko valdybos išvada. Konkurencijos taryba tokių Lietuvos banko išvadų neturi, taip pat nėra gavusi iš „Hansapank AS“ pranešimo apie numatomą koncentraciją.

Konkurencijos tarybai svarbios ne tik prognozės apie galimą situaciją Lietuvos bankų rinkoje, jeigu būtų sukurta dominuojanti padėtis, bet ir kitų koncentraciją rinkose prižiūrinčių institucijų išvados. Taryba norėtų sulaukti Estijos, Latvijos, Švedijos konkurencijos institucijų išvadų dėl galimo Švedijos bankų dominavimo minėtų šalių rinkose, taip pat sužinoti „Swedbank“, kontroliuojančio „Hansapank AS“, poziciją dėl šio banko perspektyvų bei išsiaiškinti Europos Sąjungos konkurencijos institucijos verdiktą dėl minėto jungimosi.

Konkurencijos įstatymas reglamentuoja pirmąjį koncentracijos veiksmą ir po jo einanančias tolesnes teisines procedūras. Tokiu pirmuoju veiksmu ir būtų „Swedbank“ ir SEB akcininkų susirinkimo sprendimas. Minėti ūkio subjektai, priėmę sprendimą, privalės pateikti apie numatomą koncentraciją pranešimą, kuris turės būti išsamus ir atitikti nustatytus reikalavimus, t. y. turės būti pateikta ir Lietuvos banko išvada. Konkurencijos taryba, gavusi išsamų pranešimą apie vykdomą koncentraciją, jį privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per keturis mėnesius.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymu ir siekdama išvengti monopolizavimo bankininkystės paslaugų rinkoje, Taryba aptarė kelis problemos sprendimo būdus. Kalbėta apie galimybę leisti jungtis bankams su tam tikromis sąlygomis- pavyzdžiui, įpareigojant parduoti AB „Vilniaus bankas“ arba LTB. Taryba posėdyje analizavo ir konkurencijos požiūriu svarbų „Hansapank AS“ siūlymą taikyti pereinamąjį 24 mėnesių laikotarpį, kuris būtų reikalingas jam įdiegti būtinas informacines sistemas ir reorganizuoti įsigytą LTB. Pardavimo termino pradžia būtų laikoma Konkurencijos tarybos priimto nutarimo data. Tačiau atsižvelgus į Europos Sąjungos vykdomą politiką ir Konkurencijos tarybos nuostatas, LTB pardavimo terminas galėtų būti nustatytas 6 mėn, bet konkretų sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio trukmės Taryba galės priimti tik turėdama išsamų pranešimą ir remdamasi jame išdėstytomis aplinkybėmis.

Su Konkurencijos tarybos nuomone bus supažindintos suinteresuotos pusės.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 15