BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NEBUS PRADĖTAS TYRIMAS DĖL BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ VEIKSMŲ

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo pagal Airijos įmonės „Circle K Ireland Fuel Trading Limited“ skundą dėl bendrovės „Orlen Lietuva“ sutartyse su degalų pardavėjais taikytos skirtingos žieminio dyzelino įsigijimo kainos.

Tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prašiusi pradėti „Circle K Ireland Fuel Trading Limited“ nurodė, kad pagal iš anksto sudarytą ilgalaikę sutartį su „Orlen Lietuva“ už žieminį dyzeliną 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais turėjo mokėti didesnę kainą nei konkurentai. Airijos įmonės teigimu, ji ir su ja susijusi bendrovė „Circle K Lietuva“, veikianti mažmeninės prekybos rinkoje Lietuvoje, neteko reikšmingos dalies pajamų, kurias būtų gavusios, jeigu „Orlen Lietuva“ žieminį dyzeliną minėtu laikotarpiu būtų pardavusi už konkurencingas kainas.

Pateiktą informaciją išnagrinėjusi Konkurencijos taryba nerado pagrindo įtarti, kad „Orlen Lietuva“ savo veiksmais būtų siekusi iš rinkos išstumti pareiškėją ir su ja susijusias įmones. Airijos bendrovė ir pati nurodė, kad „Orlen Lietuva“ savo veiksmais nesiekė jos išstumti iš prekybos žieminiu dyzelinu rinkos ar kitaip iškraipyti konkurencijos. Turimi duomenys taip pat nerodo, kad „Circle K“ grupės įmonės būtų praradusios reikšmingą dalį pardavimų ar klientų, Lietuvos įmonės pajamos ir pelnas 2022 m. augo.

Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais vartotojai nepatyrė jokio neigiamo poveikio, nes žieminį dyzeliną „Circle K“ grupės įmonės tiek didmeninėje, tiek mažmeninėje rinkose pardavinėjo už konkurencingą kainą. Dėl to Konkurencijos taryba nusprendė, kad Airijos bendrovės prašymas pradėti tyrimą neatitinka įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei principo.

Kadangi detalesnis „Orlen Lietuvos“ veiksmų nagrinėjimas ir vertinimas taip pat neatitiktų racionalaus išteklių naudojimo principo, nes pareikalautų neproporcingų Konkurencijos tarybos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais, institucija nusprendė tyrimo nepradėti kaip neatitinkančio veiklos prioriteto.

Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti tyrimą minėtu pagrindu nereiškia, kad „Orlen Lietuva“ veiksmai negali pažeisti Konkurencijos įstatymo. Pareiškėja savo interesus gali ginti dėl „Orlen Lietuva“ veiksmų kreipdamasi į teismą.

Nutarimas gali būti skundžiamas teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2023 03 15