BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEBUS PRADĖTAS TYRIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ ALYTAUS REGIONE

Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (Alytaus RATC) veiksmų ir Lazdijų rajono savivaldybės sprendimo, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis.

Į instituciją kreipėsi Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija (LKATA), prašydama įvertinti, ar Alytaus RATC, būdamas Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir tuo pačiu ketindamas teikti arba teikdamas paslaugas, kurias administruoja, nepažeidė Konkurencijos įstatymo. Taip pat buvo prašoma įvertinti, ar Lazdijų rajono savivaldybės sprendimas, kuriuo Alytaus RATC pavesta teikti mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo paslaugas, neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms.

Išnagrinėjusi gautą informaciją Konkurencijos taryba nustatė, jog nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės sprendimo, kuriuo Alytaus RATC buvo pavesta teikti mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas, nes teismai  minėtą sprendimą ir vėliau šalių sudarytą papildomą susitarimą pripažino negaliojančiais.

LKATA taip pat skundė Alytaus RATC ketinimus teikti atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas dar šešiose savivaldybėse, tačiau institucija nurodė, kad nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima pradėti tyrimą, nes Alytaus RATC šių paslaugų neteikia. Vertindama prašymą atlikti tyrimą ir dėl Alytaus RATC veiksmų, teikiant dviejų tipų konteinerių aptarnavimo ir mechaninio rūšiavimo bei biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo paslaugas, Konkurencijos taryba konstatavo, kad toks tyrimas neatitiktų jos veiklos prioriteto.

Analizuodama LKATA prašymą ištirti Alytaus RATC dalyvavimą viešajame pirkime teikti žaliųjų atliekų surinkimo ir išvežimo Alytaus miesto savivaldybėje paslaugas, Konkurencijos taryba padarė išvadą, jog nėra duomenų, leidžiančių įtarti, kad savivaldybės vykdyto konkurso, kurį laimėjo Alytaus RATC, procedūra buvo nekonkurencinga ar konkurso laimėtojas buvo privilegijuojamas. Be to, institucija neturi įgaliojimų nagrinėti įtarimų dėl viešojo konkurso pagrindu sudarytoje sutartyje įtvirtintų kainų, nes tai yra Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos sritis. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė tyrimo nepradėti.

Konkurencijos tarybos sprendimas priimtas remiantis pareiškimo vertinimo metu turima informacija ir neriboja institucijos teisės, paaiškėjus kitoms aplinkybėms ar gavus papildomos informacijos, pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Nutarimas gali būti skundžiamas teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2023 05 24