BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEBUS TĘSIAMAS TYRIMAS DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS

Konkurencijos tarybos vertinimu, nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), yra neūkinė veikla, kuriai netaikomi Konkurencijos įstatymo reikalavimai. Todėl institucija nusprendė nutraukti tyrimą dėl Akmenės rajono savivaldybės patvirtintos gydytojų skatinimo programos konstatavusi, kad kiti tyrimo nustatyti faktai, susiję su mokamomis gydytojų paslaugomis, yra mažareikšmiai ir nedarantys esminės žalos konkurencijai.

Tyrimas buvo pradėtas gavus privačios gydymo įstaigos Akmenės sveikatos centro pareiškimą dėl savivaldybės patvirtintos Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Akmenės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos. Joje numatytos įvairios gydytojų pritraukimo priemonės: vienkartinė piniginė išmoka, rezidentūros studijų kompensavimas, savivaldybės būsto skyrimas, tačiau šiomis paskatomis gali pasinaudoti tik savivaldybės valdomos viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios paslaugų teikimo sutartis su teritorine ligonių kasa.

Konkurencijos taryba aiškinosi, ar Akmenės rajono savivaldybė, patvirtinusi minėtą programą, galėjo suteikti privilegijas savo valdomoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir diskriminuoti privačias įstaigas bei, sukūrusi skirtingas konkurencijos sąlygas, pažeisti Konkurencijos įstatymą.

Tyrimo metu institucijos ekspertai rinko informaciją iš Sveikatos apsaugos ministerijos, analizavo teisės aktų reglamentavimą, Lietuvos ir tarptautinių teismų praktiką bei kitų ES šalių konkurencijos institucijų sprendimus, siekdami įvertinti, ar sveikatos priežiūros paslaugos laikytinos ūkine veikla.

Konkurencijos taryba priėjo išvadą, kad nemokamos paslaugos, finansuojamos iš PSDF, nepriklausomai, ar jas teikia savivaldybės ar privačios sveikatos priežiūros įstaigos, laikytinos neūkine veikla, todėl jai nėra taikomi Konkurencijos įstatymo reikalavimai.

Ūkinei veiklai, Konkurencijos tarybos vertinimu, yra priskirtinos mokamos gydytojų paslaugos, kurios nagrinėtu atveju sudarė iki 10 proc. Akmenės rajono sveikatos priežiūros įstaigų (tiek privačių, tiek savivaldybės) suteiktų paslaugų.

Konkurencijos taryba nustatė, kad Akmenės rajono savivaldybės patvirtinta programa iš esmės yra skirta pritraukti gydytojus, siekiant užtikrinti iš PSDF lėšų finansuojamos (t. y. neūkinio pobūdžio) veiklos vykdymą. Pagal programą nuo 2020 m. savivaldybei pavyko pritraukti tris šeimos gydytojus, ir jiems nėra draudžiama papildomai dirbti privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Taigi įvertinusi, kad nustatyti faktai yra mažareikšmiai, institucija šių metų gegužės 28 d. nusprendė tyrimą nutraukti.

Faktų pripažinimas mažareikšmiais ir tyrimo nutraukimas neužkerta kelio ūkio subjektams kreiptis į teismą ir reikalauti savivaldybės nutraukti veiksmus ar atlyginti patirtą žalą.

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2024 05 30