BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEPRITARTA VALSTYBĖS PAGALBAI AB SPAUSTUVEI „SPINDULYS“

2002 04 25

Posėdyje apsvarsčiusi Finansų ministerijos pateiktą pranešimą dėl valstybės pagalbos AB spaustuvei „Spindulys“, Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriame nepritarė pasiūlytai valstybės pagalbai.

Priimtą nutarimą Konkurencijos taryba motyvavo keletu svarbių nuostatų. Pagal pateiktą Finansų ministerijos pranešimą valstybės pagalbą minimai bendrovei buvo numatoma teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu. Dar 1994 m. LR finansų ministerija ir Valstybinė spaustuvė „Spindulys“ bei bankas „Hermis“ pasirašė trišalę sutartį dėl Švedijos kredito organizacijos „AB Svensk Eksportkredit“ 2,3 mln. JAV dol. paskolos, kuri buvo skirta technologiniams įrengimams pirkti. Susijusi su valstybės suteikta paskola AB spaustuvės „Spindulys“ skola Finansų ministerijai 2001 m. duomenimis buvo per 11 mln. litų. Kadangi AB spaustuvė „Spindulys“ vertintina kaip ekonominių sunkumų turinti įmonė, Finansų ministerija paprašė pritarti valstybės pagalbai, vadovaudamasi Konkurencijos tarybos 2001 m. patvirtintomis „Valstybės pagalbos teikimo įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti taisyklėmis“. Numatoma valstybės pagalba būtų skirta šios bendrovės įsikolinimams panaikinti ir finansų būklei pagerinti: paskolos palūkanoms sumažinti, paskolos grąžinimo terminui pratęsti ir delspinigiams nurašyti.

Konkurencijos taryba, vykdydama Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo priežiūrą, gali pritarti valstybės pagalbai, jeigu yra sukurtas ir pateiktas įmonės restruktūrizavimo planas ir įvykdytos šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos sąlygos. Galimą valstybės pagalbą bendrovei Konkurencijos taryba vertino atsižvelgdama į tai, ar bus atkurtas ilgalaikis įmonės mokumas, koks bus valstybės pagalbos poveikis konkurencijai ir koks bus valstybės pagalbos gavėjo indėlis. Tačiau AB spaustuvės „Spindulys“ verslo plane nebuvo pateikta išsami įmonės ekonominės ir finansinės būklės analizė, rinkodaros bei gamybos plėtros planas, nenumatytos priemonės valdymo struktūrai pertvarkyti bei rizikai išvengti, nepateiktos pagrįstos prognozės ir kt. Pretenduojanti gauti valstybės pagalbą bendrovė nepateikė pakankamai įrodymų, kad verslo plano įgyvendinimas bus realus ir valstybės pagalba padės užtikrinti ilgalaikį įmonės mokumą bei gyvybingumą, kaip to reikalaujama Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatyme.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 04 27