Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

NESANT ĮRODYMŲ NUTARTA NUTRAUKTI TYRIMĄ DĖL UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS“ VEIKSMŲ

2005 06 30

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą nutraukti tyrimą dėl UAB „Senukų prekybos centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, kadangi nebuvo rasta įrodymų, pagrindžiančių galimą įstatymo pažeidimą.

Tyrimas buvo pradėtas 2005 m. vasarį pagal UAB „VP Market“ pranešimą šiai bendrovei nurodžius, kad jai ruošiantis 2004 m. pabaigoje atidaryti naują statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių centrą „Ermitažas“ ir kreipiantis į Lietuvos ir kitų šalių gamintojus, siūlant tiekti prekes naujam centrui, dalis gamintojų atsisakė bendradarbiauti motyvuodami esančiais įsipareigojimais UAB „Senukų prekybos centras“. Pareiškėja teigė, kad UAB „Senukų prekybos centras“ savo tiekėjams siuntinėjo pranešimus, raginančius nebendradarbiauti su UAB „VP Market“, o taip pat su daugeliu tiekėjų yra sudariusi išskirtinio platinimo sutartis, pagal kurias UAB „Senukų prekybos centras“ turi teisę platinti jų prekes Lietuvoje arba Baltijos valstybėse. Tokie veiksmai, „VP Market“ nuomone, galėjo riboti jos, kaip naujos rinkos dalyvės, teisę laisvai veikti rinkoje.

Tyrimo metu buvo gauta ir įvertinta virš 300 sutarčių, sudarytų UAB „Senukų prekybos centras“ su Lietuvos ir užsienio tiekėjais, siekiant nustatyti, ar šiose (ypatingai išskirtinio platinimo) sutartyse nebuvo numatyta sąlygų, galinčių riboti konkurenciją. Tačiau išnagrinėtose sutartyse nerasta nuostatų, kurios nustatytų platintojui kokius nors apribojimus vykdyti savo aktyvius pardavimus arba būtų numatyti įsipareigojimai nekonkuruoti ir pan. Atliekant tyrimą taip pat buvo išanalizuota susirašinėjimo su tiekėjais medžiaga. Analizė parodė, kad tiekėjų reakcija į UAB „Senukų prekybos centras“ siųstus pranešimus nesuteikia pagrindo manyti, kad buvo pasiektas tarpusavio susitarimas nebendradarbiauti su naujais rinkos dalyviais.

Tyrimo metu nebuvo nustatyta išskirtinio platinimo sutarčių tarp UAB „Senukų prekybos centras“ ir tiekėjų, kurie pagal pirminius duomenis užimtų reikšmingą atitinkamos rinkos dalį (virš 30 proc.) ir/ar galėtų daryti poveikį rinkai. Išskirtinio platinimo sutartyse nebuvo numatyta apribojimų vykdyti aktyvius pardavimus, įsipareigojimų nekonkuruoti, galiojančių ilgiau kaip 5 metus, ir/ar išskirtinių pirkimų. Tokių sąlygų nebuvo numatyta ir išskirtinio platinimo sutartyse, sudarytose su tiekėjais, kurie, UAB „VP Market“ teigimu, atsisakė su ja bendradarbiauti.

Atstovė viešiesiems ryšiams