Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

NUOSAVYBĖS TEISES Į „KAUNO AKROPOLĮ“ GALĖS ĮGYTI VOKIETIJOS ĮMONĖ

2008 08 27

1. Konkurencijos taryba, posėdyje apsvarsčiusi pateiktą pranešimą apie koncentraciją, nutarė leisti WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB akcijų. Nustatyta, kad dėl numatomos koncentracijos nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis, ar itin apribojama konkurencija atitinkamose nekilnojamojo komercinės paskirties turto nuomos rinkose.

Konkurencijos tarybai pateiktame pranešime nurodoma, kad šios vykdomos koncentracijos tikslas – investicinis. Vokietijos Federacinės Respublikos įmonė WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, vykdanti investicinę veiklą ir užsiimanti nekilnojamojo turto nuoma, įsigytų visas KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB akcijas su visomis jų turimomis teisėmis, tuo pagrindu netiesiogiai įgydama nuosavybės teises į prekybos centrą „Kauno Akropolis“.

2. Nustačiusi, kad dėl numatomos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose hemodializės paslaugų teikimo bei farmacijos prekių ir vaistų didmeninės prekybos rinkose, Konkurencijos taryba nutarė leisti UAB „B. Braun Avitum“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Dializės centras“ ir UAB „Kauno dializės centras“ akcijų pagal pateiktą pranešimą.

Vertinant numatomą koncentraciją atsižvelgta į tai, kad tiek UAB „B. Braun Avitum“, tiek UAB „Dializės centras“ ir UAB „Kauno dializės centras“ veikla yra tapati – hemodializės paslaugų teikimas. Kaip nurodyta pateiktame pranešime, šios koncentracijos priežastys ir tikslai yra mažinti teikiamų hemodializės paslaugų sąnaudas, optimaliai panaudoti turimus išteklius, tokiu būdu sudarant galimybę daugiau lėšų investuoti į hemodializės paslaugų infrastruktūrą – atnaujinti įrangą, gerinti vartotojų (pacientų) aptarnavimo kokybę.

Konkurencijos taryba, išanalizavusi situaciją rinkoje, nustatė, kad hemodializės paslaugų rinka Lietuvoje nėra monopolinė, konkurencija tarp atskirų ūkio subjektų yra pakankamai stipri, kadangi Lietuvoje šioje rinkoje paslaugas teikia apie 50 ūkio subjektų, iš kurių 21- valstybinės ligoninės, likusieji – privačios klinikos. Be to, hemodializės paslaugas teikiantys ūkio subjektai palyginti tolygiai yra pasiskirstę atskiruose Lietuvos regionuose.

3. Posėdyje buvo išnagrinėtas UAB „Tamro“ 2008 m. liepos 11 d. Konkurencijos tarybai pateiktas prašymas leisti vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Herbarijos vaistinė“ , UAB „Farma vaistinės“ ir UAB „Naujininkų turto valdymas“ akcijų. UAB „Tamro“ vykdomą koncentraciją įvertinusi kaip vertikalią ir horizontalią atitinkamose prekybos vaistais ir medicininės paskirties prekėmis rinkose, Konkurencijos taryba leido vykdyti šią koncentraciją pagal pateiktą pranešimą. Pranešime nurodyta, kad UAB „Tamro“ šiuo metu kontroliuoja 24 ūkio subjektus, kurie vykdo mažmeninę prekybą vaistais ir kitomis medicininės paskirties prekėmis įvairiuose Lietuvos regionuose. Tačiau UAB „Tamro“ užimama minimos rinkos dalis palyginti yra nedidelė, todėl bendrovė siekia didinti savo konkurencingumą šioje rinkoje bei įsigyti vaistinių tinklą, kuris leistų sustiprinti jos pozicijas.

Atstovė viešiesiems ryšiams