BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NUSTATYTAS REIKALAVIMAS KLIUDO PATEKTI Į RINKĄ

2001 12 13

Apsvarsčiusi atlikto tyrimo dėl Aplinkos ministerijos nustatytos vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatoms išvadas, Konkurencijos taryba šiandien posėdyje priėmė nutarimą. Aplinkos ministerija įpareigota pakeisti 1998 m. gruodžio 23 d. ministro įsakymo „Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos“ ir 2000 m. balandžio 19 d. įsakymo „Dėl vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos dalinio pakeitimo„ nurodytų punktų reikalavimus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Tyrimo metu nustatyta, kad vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarkos 7 punktas nustato reikalavimus ūkio subjektams, kurie nori gauti leidimą naudoti sraigių išteklius. Šie reikalavimai sudaro kliūtis ūkio subjektams patekti į vynuoginių sraigių supirkimo rinką, kadangi pagal nustatytą tvarką prieš pasinaudodami ištekliais ūkio subjektai turi 4 metus veisti sraiges. Tai prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, kuris draudžia valstybės valdymo institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje. Reikalavimas, kad ūkio subjektas, prieš pradėdamas naudoti sraigių išteklius, turi jas veisti, sukuria privilegijas jau anksčiau rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, nes atstatyti sraigių išteklius, jeigu tai yra būtina, ūkio subjektai galėtų būti įpareigojami tada, kai pradės ūkinę veiklą.

Tyrimas buvo pradėtas gavus UAB „Camargo“ prašymą. Bendrovė nurodė, kad dėl Aplinkos ministerijos nustatytoje tvarkoje esančių apribojimų ji negauna leidimo Lietuvoje vynuoginių sraigių rinkti ir supirkti, todėl reikalingą gamybai kiekį priversta importuoti. UAB „Camargo“ susiduria su skirtingomis konkurencijos sąlygomis nei kitos įmonės - UAB "Gudukas“ ir UAB „Arčia“. Taip yra dėl to, kad sraigių supirkimo Lietuvoje kaina, kurią moka supirkėjams šios įmonės, ir importinių sraigių kaina, kurią moka UAB „Camargo“, gerokai skiriasi pastarosios bendrovės nenaudai. Kadangi sraigių rinkimo kvotos panaikintos, nėra reglamentuoti sraigių išauginimo kiekiai, normos ir kt., nustatytas reikalavimas veisti sraiges 4 metus tampa dirbtine kliūtimi ūkio subjektams, norintiems patekti į vynuoginių sraigių naudojimo rinką Lietuvoje. Dėl tokio reikalavimo sukuriama privilegija jau veikiantiems rinkoje dviems ūkio subjektams, kadangi pastarieji gali išvengti konkurencijos.

Tarybos nuomone, spręsti ekologijos ir biologijos problemas, susijusias su vynuoginių sraigių veisimu ir tuo pačiu jų išteklių išsaugojimu, galima būtų naudojantis kitomis ekonominėmis priemonėmis, nepažeidžiančiomis Konkurencijos įstatymo reikalavimų. Tokios priemonės turėtų sudaryti palankias sąlygas steigtis įmonėms, veisiančioms ir auginančioms sraiges, taip pat padėti atstatyti būtinus jų išteklius bei racionaliai juos naudoti, taip pat palengvintų tų išteklių kontrolę ir apskaitą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10