Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NUSTATYTI NAUJI ĮMOKŲ UŽ KONCENTRACIJŲ NAGRINĖJIMĄ DYDŽIAI

2022 02 28
business-concept-with-copy-space-office-desk-table-with-pen-focus-analysis-chart-computer-notebook-cup-coffee-desk-vintage-tone-retro-filter-selective-focus.jpg

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į institucijos patiriamas sąnaudas, pakeitė įmokų dydžius už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą. Nauji įmokų dydžiai ūkio subjektams bus taikomi nuo šių metų kovo 1 d.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis ir įvertinusi per 2021 m. gautų pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtas sąnaudas, Konkurencijos taryba nustatė, kad ūkio subjektai už teikiamo pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą turės mokėti 18 600 Eur dydžio užmokestį, o už teikiamo prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą – 6 200 Eur dydžio užmokestį.

Konkurencijos taryba kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. apskaičiuoja įmokų dydžius, kurie grindžiami praėjusių metų institucijos sąnaudomis. 2018 m. įmokų dydžiai siekė 10 000 ir 3 000 Eur; 2019 ir 2020 m. – 9 000 ir 2 700 Eur, 2021 m. – 11 000 ir 3 300 Eur.

Detalesnius paaiškinimus, kaip nustatomi įmokų dydžiai, rasite čia.

Ūkio subjektai įmokas į Konkurencijos tarybos sąskaitą turi sumokėti iki pranešimo apie koncentraciją ir prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus pateikimo. Įmokos naudojamos Konkurencijos tarybos pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtoms sąnaudoms padengti, atsižvelgiant ir į įvairių kompetencijų specialistų poreikį nagrinėjant sudėtingas koncentracijas, kurioms įvertinti būtina atlikti išsamią teisinę ir ekonominę analizę. 2021 m. institucija išnagrinėjo 22 pranešimus vykdyti koncentracijas, davė 19 leidimų, vieną koncentraciją uždraudė vykdyti, dar dviejų sandorių nagrinėjimą nutraukė. Nagrinėjant 5 pranešimus vykdyti koncentraciją buvo atlikta išsami teisinė ir ekonominė analizė.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.