BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NUTRAUKTAS TYRIMAS DĖL BENDROVĖS „MAXIMA LT“ VEIKSMŲ

2023 04 21

Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą dėl bendrovės „Maxima LT“ veiksmų, kuriais galėjo būti pažeistos Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (MPĮNVDĮ) nuostatos, kad nebūtų pakenkta tiekėjų interesams.

Tyrimas buvo pradėtas 2022 m. spalio 25 d. gavus informacijos, kuri leido įtarti, kad prekybos tinklą valdanti bendrovė imasi draudžiamų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – sieja jos įsigyjamų prekių tiekimo sąlygas su kitoms įmonėms taikomomis tiekimo sąlygomis ir taip pažeidžia MPĮNVDĮ.

Konkurencijos tarybos pareigūnai, atlikę tyrimo metu surinktos informacijos analizę, priėjo išvadą, kad toliau vykdant tyrimą ir atliekant galimų įtarimų vertinimą, kiltų rizika pakenkti tiekėjų, pateikusių institucijai atitinkamą informaciją, interesams, nes nebūtų galima apsaugoti jų tapatybės.

MPĮNVDĮ, kuriuo siekiama ginti maisto prekių, gėrimų tiekėjus, įpareigoja Konkurencijos tarybą neskelbti ir neatskleisti tiekėjų, pateikusių institucijai atitinkamą informaciją, duomenų, jeigu jie to prašo. Kilus rizikai, kad  gali būti atskleista tiekėjo tapatybė arba būtų pakenkta jo interesams, Konkurencijos taryba turi teisę pažeidimo tyrimą nutraukti. Tokia nuostata į minėtą įstatymą buvo perkelta įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, taip siekiant apsaugoti tiekėjų, besikreipiančių į instituciją, interesus.

Siekdama užtikrinti tiekėjų duomenų ir interesų apsaugą, Konkurencijos taryba priėmė sprendimą nutraukti tyrimą dėl bendrovės „Maxima LT“ veiksmų.

Nutarimas gali būti skundžiamas teismui per 30 dienų nuo jo įteikimo dienos.

Atnaujinta: 2023 04 21