Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


NUTRAUKTAS TYRIMAS DĖL GALIMŲ DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

2022 02 22
tyrimo_nutraukimas.jpg

Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą dėl galimų draudžiamų susitarimų, kuriuos, kaip įtariama, sudarė bendrovės, dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose geležinkelio riedmenų remonto ir aptarnavimo įrangai bei atsarginėms detalėms pirkti. Institucijos vertinimu, tęsiamas tyrimas neatitiktų veiklos prioriteto – atlikti tyrimus, kurie reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos, ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo kilus įtarimui, kad bendrovės „Skinest Baltija“, „Vagoneta“ ir „GTB Trade“, dalyvaudamos „Lietuvos geležinkelių“ organizuotuose viešuosiuose pirkimuose geležinkelio riedmenų remonto ir aptarnavimo įrangai bei geležinkelio riedmenų atsarginėms detalėms pirkti, galėjo sudaryti draudžiamus susitarimus ir pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Institucijos pareigūnai atliko patikrinimus dalies bendrovių patalpose ir paėmė informaciją, reikalingą tyrimui atlikti, taip pat surinko informaciją iš įvairių valstybės institucijų.

Tyrimo metu vertinta, kad nagrinėti 4 pirkimai yra nedidelės vertės, o 2 iš jų neįvyko, nes „Lietuvos geležinkeliai“ tiekėjų pasiūlymus atmetė. Atlikta surinktų duomenų analizė taip pat neleido įtarti, jog minėti ūkio subjektai būtų derinę veiksmus kituose „Lietuvos geležinkelių“ organizuotuose pirkimuose.

Konkurencijos tarybos vertinimu, nėra pagrindo manyti, kad dėl galimo pažeidimo būtų daroma reikšminga įtaka veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei. Be to, įvertinusi šiuo metu atliekamus tyrimus, turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, Konkurencijos taryba padarė išvadą, jog tyrimo tęsimas neatitiktų racionalaus išteklių panaudojimo principo, kadangi detalesnis įtariamų įmonių veiksmų vertinimas pareikalautų neproporcingų institucijos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais.

Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą kaip neatitinkantį veiklos prioriteto. Toks sprendimas neriboja nukentėjusiųjų asmenų teisių, įskaitant ir „Lietuvos geležinkelius“,  kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ar neteisėtų veiksmų nutraukimo.

Konkurencijos taryba turi teisę atnaujinti nutrauktą tyrimą, jei paaiškėtų naujų aplinkybių.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo institucijos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos.