Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

NUTRAUKTAS TYRIMAS DĖL TEO LT, AB VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMU

2012 03 05

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl TEO LT, AB (toliau – ir Bendrovė) veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu, atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, kuris draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, reikalavimams. Tyrimo metu buvo visapusiškai išnagrinėtos aplinkybės, kurias nurodė Konkurencijos tarybai dėl TEO LT, AB veiksmų pasiskundusios bendrovės – „CSC Telecom“, „Nacionalinis telekomunikacijų centras“, „Cubio“, „Norby Telecom“; „Interneto pasaulis“.

Pareiškėjų teigimu, TEO LT, AB taikė per mažas kainas savo vartotojams, skambinantiems TEO tinkle, o taip pat į judriojo ryšio tinklus. Be to, anot pareiškėjų, TEO LT, AB vartotojams, skambinantiems į alternatyvius fiksuoto ryšio tinklus (pareiškėjų tinklus), buvo taikomos per didelės kainos. Tokiais veiksmais, pareiškėjų nuomone, TEO LT, AB ribojo jų galimybes konkuruoti teikiant fiksuoto ryšio paslaugas.

Tyrimo metu įvertinus faktines aplinkybes bei aktualius teisės aktus buvo nustatyta, jog nėra pagrindo vertinti, ar galimai per mažos TEO LT, AB taikytos kainos pažeidžia Konkurencijos įstatymą, kadangi Ryšių reguliavimo tarnyba yra nustačiusi atitinkamus įpareigojimus Bendrovei, kurie užtikrina, jog pastaroji negalėtų taikyti per mažų, konkurenciją ribojančių, kainų. Tai, ar Bendrovė nepažeidžia tokių įpareigojimų, prižiūri Ryšių reguliavimo tarnyba.

Įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis konstatuota, kad TEO LT, AB kainų skambinant į alternatyvius fiksuoto ryšio tinklus negalima vertinti kaip per didelių ir tuo pažeidžiančių Konkurencijos įstatymą, nes nustatyta, jog teikdama šią paslaugą Bendrovė ne tik kad negavo pelno, bet patyrė nuostolį.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimu galima susipažinti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams