BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ODONTOLOGŲ RŪMAI IR JŲ NARIAI ĮSPĖTI NESIIMTI VEIKSMŲ, KURIE GALI PAŽEISTI KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie būsimus konkrečius odontologų paslaugų kainodaros pokyčius, Konkurencijos taryba atkreipė Odontologų rūmų bei jų narių dėmesį, kad strategiškai jautrios informacijos mainai tarp konkurentų ar kitoks paslaugų kainų ar jų sudedamųjų dalių koordinavimas galėtų būti vertinami kaip konkurenciją ribojantis susitarimas.

Odontologų rūmai viešai nurodė, kad odontologai gali priskaičiuoti klientams už apsirūpinimą apsaugos priemonėmis tam tikras sumas, kurios bus pridedamos prie galutinės suteiktų paslaugų kainos. Odontologų rūmams išsiųstame rašte Konkurencijos taryba pabrėžė, kad konkurentų keitimasis individualaus pobūdžio duomenimis, susijusiais su būsimomis prekių ar paslaugų kainomis, laikytinas konkurencijos apribojimu. Viešai atskleidus strategiškai jautrią informaciją apie kainodarą, galėtų sumažėti ūkio subjektų paskatos konkuruoti, taip pat savarankiškumas priimant sprendimus, konkurentams gali būti lengviau derinti savo veiksmus. Įmonėms taip pat draudžiama derinti ne tik paslaugų kainas, tačiau ir galutinės kainos dedamąsias dalis, pavyzdžiui, mokesčio už apsaugos priemones dydį ar apskaičiavimo būdą.

Institucija paragino Odontologų rūmus ir jų narius įsivertinti savo veiklos praktiką atsižvelgiant į konkurencijos teisės normas, susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymą, ir sprendimus dėl vykdomos veiklos priimti savarankiškai.

Konkurencijos taryba yra skelbusi palankiai vertinsianti tas verslo iniciatyvas, kurios per COVID-19 protrūkį užtikrins vartotojų gerovę, tačiau dar kartą primena, kad netoleruos iniciatyvų, kurios viršys tai, kas reikalinga šiam tikslui pasiekti ar kitaip sieks pasinaudoti esama situacija ir riboti konkurenciją.

Dėl lankstesnio konkurencijos taisyklių taikymo COVID-19 protrūkio metu ir konkrečių bendradarbiavimo priemonių institucijos ekspertai yra pasirengę konsultuoti verslo atstovus tel. (8 605) 03 517 ir el. paštu covid.konkurencija@kt.gov.lt.

Įmonėms, dalyvavusioms sudarant konkurenciją ribojančius susitarimus (kartelius), gresia baudos iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, o įmonių vadovams, prisidėjusiems prie tokio susitarimo sudarymo, – draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas ir bauda iki 14 480 eurų.

 

Atnaujinta: 2020 04 27