Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

PADĖTIS PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PASLAUGŲ RINKOJE TEBĖRA YDINGA

346.jpg

Konkurencijos taryba siūlo Vyriausybei svarstyti galimybes tobulinti valstybinės techninės apžiūros paslaugos teikimo sistemą, atsisakant šias paslaugas teikiančių įmonių skaičiaus ribojimo ir jų išdėstymo šalies teritorijoje kriterijaus.

Konkurencijos taryba nuosekliai laikosi dar 2013 m. išsakytos pozicijos, jog valstybinės techninės apžiūros paslaugos teikimas nepasižymi tokia ypatinga specifika, kad šioje rinkoje negalėtų veikti daugiau nei keletas ūkio subjektų ar kad tik vienas ūkio subjektas tam tikroje teritorijoje galėtų neterminuotai teikti šią paslaugą.

Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai išsiųstame rašte institucija išdėstė nuomonę, kad dabartinis teisinis reglamentavimas nesudaro galimybių įmonėms varžytis dėl teisės veikti valstybinės techninės apžiūros paslaugos rinkoje.

„Situacija, kuomet Lietuvos transporto priemonių techninę apžiūrą vienoje zonoje atlieka viena įmonė, 1994 m. laimėjusi apžiūros vykdytojo parinkimo konkursą, tebėra ydinga“, – teigiama Šarūno Keserausko pasirašytame dokumente.

Konkurencijos taryba taip pat išdėstė argumentus dėl Susisiekimo ministerijos nurodytų grėsmių, galinčių kilti liberalizavus techninės apžiūros sistemą: galimo paslaugos prieinamumo bei kokybės sumažėjimo, kainų padidėjimo.

Šiuo metu teisę teikti techninės apžiūros paslaugas Lietuvos transporto saugos administracija yra suteikusi 10 įmonių, kiekviena iš jų veikia zonoje, kurios (kartu su joms priklausančiomis stotimis) aptarnaujama teritorija iš esmės sutampa su apskričių ribomis. Institucijos nuomone, dabartinis techninę apžiūrą vykdančių įmonių skaičiaus ir jų išdėstymo šalies teritorijoje reguliavimas turėtų būti peržiūrėtas.

„Svarstytina galimybė, ar skaidymas į zonas neturėtų būti apskritai panaikintas. O jeigu skaidymas dėl objektyvių priežasčių yra būtinas – ar suskaidymas neturėtų būti smulkesnis, tokiu būdu sudarant galimybes daugiau ūkio subjektų varžytis dėl veikimo konkrečioje zonoje“, – rašoma atsakyme.

Konkurencijos tarybos vertinimu, sudarius sąlygas naujoms įmonėms įsilieti į techninių apžiūrų paslaugų rinką, būtų pasiektas priešingas, nei nurodo Susisiekimo ministerija, poveikis – padidėjusi konkurencija rinkoje paskatintų paslaugų kainų mažėjimą. Kad tai įvyktų, būtina peržiūrėti šiuo metu galiojantį reglamentavimą, kuris įpareigoja Vyriausybės įgaliotą instituciją tvirtinti maksimalias privalomosios techninės apžiūros kainas.

Liberalizavus rinką ir patobulintus esamą teisinį reglamentavimą, įgaliotos institucijos galėtų užtikrinti efektyvesnę paslaugų kokybės kontrolę.

Konkurencijos taryba taip pat siūlo įvertinti, ar pagrįstai šiuo metu Europos ekonominės erdvės šalių privalomosios techninės apžiūros pripažinimas yra patikėtas tik techninės apžiūros centrams, ir ar nėra galimybių plėsti ūkio subjektų, galinčių suteikti šią pripažinimo paslaugą, skaičių.